Colophon Being Abroad

Being Abroad. Foreign researchers at Ghent University is a photography and interview project by UGentmemorie and is related to the exposition ‘Blijven Plakken. Meer dan 50 jaar migratie naar Gent’, organized by STAM – Ghent City Museum, www.blijvenplakkeningent.be. Being Abroad is a collaboration between photographer Damiano Oldoni and historians Fien Danniau, Lith Lefranc and Ruben Mantels.

Bibliography

  • Barra, J. P. 'Buitenlandse vorsers en studenten aan de R.U.G.' in: De Brug XIII(2), pp. 114-123. (Gent, 1969)
  • Claerhout, S. Het Erasmusleven aan de Universiteit Gent: een exploratieve studie, Gent, 2008 (onuitgegeven masterscriptie).
  • Dhondt, P. 'Foreign Students at Belgain Universities. A Statistical and Bibliographical Approach' In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXVIII, 2008, 1-2, pp.5-44. 
  • Langendries, E. en Simon-Vandermeersch, A. 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
  • Roels, B. Buitenlandse studenten aan Belgische Universiteiten: een onderzoek naar studentenmigratie en het Belgische beurzenbeleid 1945-1980, Gent, 2008 (onuitgegeven masterscriptie).
  • Stols, E. Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit te Gent (1854-1914). Gent, Archief R.U.G., 1976. (Uit het verleden van Universiteit Gent, 1)
  • Van Acker, A. Slavische studenten aan de R.U.G. (1855-1914), Gent, Archief R.U.G., 1984, (Uit het verleden van de Universiteit Gent, 18)
  • 150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985), Gent, R.U.G., Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen, 1986, 386 p.
  • Erasmus op www.UGent.be
  • Erasmus op de website van de Europese Gemeenschap 

This literature was accompanied by figures on the Ghent student population (1882-2009), collected at the University Archive. The sources were the figures at the Annual and Three-Annual reports of the university, figures form the Student Administration and statistical reports of the University Foundtion.

Contact

damiano.oldoni@ugent.be, www.oldonidamiano.com
fien.danniau@ugent.be, www.ugentmemorie.be

Deel deze pagina: