Kenan, United States

 © Damiano Oldoni

A man with a plan, is how you might describe Kenan. He attends an international high

school, because he has decided he wants to work or study abroad. The child of immigrants, he grew up in a city that has grown thanks to migration – New York City – and through his mother and father is associated with the Middle East and Europe. He radiates cosmopolitanism.

The political climate after 9/11 gave Kenan the final push. He travelled to Scotland, where

he studied political science and history, combined with an Erasmus programme in France. In the meantime he became better acquainted with that strange little country called Belgium, where his father was born. Kenan had made friends with people from Brussels in Edinburgh and regularly visited relatives in Antwerp. In the summer he participated in language camps in the Ardennes, where he improved his Dutch. Unbelievably, he discovered that for a time his grandfather had stayed in Ghent, in the local office of an American company.

A new plan was hatched. Kenan decided to do his Master’s at Ghent University and

intended to combine it with writing a thesis. Today he is halfway through completing his FWO mandate. The plan has succeeded! With an Iraqi mother and a Belgian father, with roots in New York and periods spent living in Britain, France and Spain, origin is a relative term for Kenan. The question: ‘Where are you from’, requires a dissertation of half an hour. This is why Kenan loves Brussels so much, the city where he has lived since 2011. Here the cosmopolitanism of New York pulsates in a big city with its own identity. In Brussels, ethnicity plays no role.

What is next on the agenda? Kenan hopes to stay in Belgium, where he feels at home and

where the history of the Van de Mieroops is located. An itinerant life can also be tiring. To feel like you have taken grip of a place takes time and effort. And, family is attractive. Time to settle. But first the thesis.

Kenan van de Mieroop (°1986, New York City, United States)

>>

 

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Kenan Van de Mieroop

Een man met een plan, zo zou je Kenan kunnen omschrijven. Hij bezoekt een internationale high school, omdat hij er voor gekozen heeft om in het buitenland te gaan werken of studeren. Hij is een kind van immigranten, hij groeit op in een stad die groot geworden is dankzij de migratie - New York City - en is via zijn vader en moeder verbonden met het Midden-Oosten en Europa. Hij ademt kosmopolitisme.

Het politieke klimaat na 9/11 geeft Kenan het laatste duwtje in de rug. Hij trekt naar Schotland, waar hij politieke wetenschappen en geschiedenis studeert, gecombineerd met een Erasmusverblijf in Frankrijk. Dat eigenaardige landje, genaamd België, waar zijn vader geboren is, leert hij ondertussen beter kennen. Kenan maakt Brusselse vrienden in Edinburgh en bezoekt regelmatig familieleden in Antwerpen. In de zomers neemt hij deel aan taalkampen in de Ardennen, waar hij zijn Nederlands bijspijkert. Hij ontdekt warempel dat zijn grootvader een tijdlang verbleven heeft in Gent, in het lokale kantoor van een Amerikaanse bedrijf.

Een nieuw plan wordt geboren. Kenan besluit zijn masters aan de Gentse universiteit te nemen, met de bedoeling er een proefschrift aan te koppelen. Vandaag zit hij halverwege zijn FWO-mandaat. Plan geslaagd!

Met een Irakese moeder en een Belgische vader, met wortels in New York en passages in Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje, is afkomst een relatief begrip voor Kenan. De vraag: ‘Where you’re from’, vraagt een verhandeling van een half uur. Daarom houdt Kenan zo van Brussel, de stad waar hij sinds 2011 woont. Daar vibreert het kosmopolitisme van New York in een grootstad met een eigen identiteit. In Brussel, speelt afkomst geen rol.