De faculteit Geneeskunde tijdens Wereldoorlog II


1. Groepsfoto van de professoren en assistenten van de faculteit Geneeskunde, bij gelegenheid van de terugkeer van dr. Raphaël Schotte uit Buchenwald. Van 1931 tot 1938 was Schotte assistent van professor De Beule - de school der chirurgie bij uitstek - aan de Gentse Rijksuniversiteit.

Van de hand van twee gastauteurs, Marc Verschooris en Yves Louis, brengt UGentMemorie een dossier over de faculteit Geneeskunde tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Inleiding

1. De Universiteit Gent tijdens Wereldoorlog II

1.1. Van een oude naar een nieuwe orde
1.2. De visie van Petri
1.3. De stoelendans van de professoren

2. De faculteit Geneeskunde tijdens Wereldoorlog II: bezetting en collaboratie

2.1. Voorspel: op zoek naar een autonoom ziekenhuis
2.2. De faculteit Geneeskunde tijdens de bezetting
2.3. De Joodse aanwezigheid aan de faculteit
2.4. Leonardo Conti te gast
2.5. Professor Soenen en de Germaanse Werkgemeenschap Vlaanderen

3. Het verzet vindt zijn wortels aan de universiteit

3.1. Het verzet aan de universiteit
3.2. Een uitgesproken verzet tegen de Orde van Geneesheren
3.3. Gentse artsen in de bres voor de Joodse collega's en vrienden

4. De nasleep

4.1. De voorbereiding van de bestraffing
4.2. De liquidatie van de Orde der Geneesheren
4.3. De universitaire epuratie

5. Besluit

6. Bronnen

7. Illustratieverantwoording

Deel deze pagina: