1940 Bezetting en verwarring

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 breekt voor de Gentse Universiteit een periode van verwarring aan. De cultuurafdeling van het militair bestuur, de zogenaamde MilitärverwaItung, wil van de rijksuniversiteit een universitaire instelling met Germaanse oriëntering maken. Professoren worden ontslagen en ex-activistische hoogleraren worden aan de universiteit opgedrongen. Een belangrijke vorm van Duitse propaganda zijn de colleges van Duitse gastprofessoren. Ook de studentenbeweging komt met de oprichting van het Gents Studenten Verbond (GSV) in oktober 1940 in de greep van de ‘nieuwe orde’. De gewezen rector en vaderlandslievende August Vermeylen wordt door de Duitsers geschorst als hoogleraar. Zijn literair-historische cursussen worden overgedragen aan Antoon Jacob, voormalig professor van de Vlaamsche Hoogeschool (1916-1918). Rector Guillaume De Smet heeft de moeilijke taak de universiteit tijdens de oorlogsperiode te besturen. Tactisch verkiest hij te berusten in een minimum aan onvermijdelijke inmenging en in voeling te blijven met de studentengemeenschap.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Literatuur
Weerstand en bevrijding : Universiteit te Gent 1940-1945, Gent, 1945.
Bart Carnewal, Collaboratie van professoren en assistenten aan de Rjksuniversiteit Gent tijdens de Tweede Wereldoorlog, Gent, 1992, (onuitgegeven licentiaatverhandeling).
Dirk Martin, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-44. Leven met de vijand, Gent, 1993.

Deel deze pagina: