Parasie, Firmin (1897-1976)

“Mag ik U, als enige der huidige hoogstudenten die U op het Gents atheneum onder Uwe leerlingen geteld hebt, mijn nederige dank toesturen voor Uwe flinke Vlaamse daad. Meer dan wie ook, heb ik kunnen waarnemen, wat Uw invloed in de Heremans’ Zonen opleverde.”

(brief van Firmin Parasie aan Jozef Goossenaerts in mei 1917)

Het Gentse atheneum en de Vlaamse Hogeschool

Firmin Parasie wordt geboren op 9 september 1897 te Gent en groeit op in een socialistische onderwijzersfamilie. Op het atheneum wordt Parasie beïnvloed door overtuigde Vlaamsgezinde leraren, zoals dichter René De Clercq en Jozef Goossenaerts. Hij zal er zich aansluiten bij het vrijzinnig leerlingengenootschap “De Heremans’ Zonen”, opgericht in 1885 door onder meer Ernest van den Berghe en Willem De Vreese. Deze vereniging van het Gentse atheneum stelt zich tot doel ‘de Vlaamsgezindheid meer en meer in de jeugde harten wortel te doen schieten’. In het schooljaar 1915-1916 spreekt deze kring zich uit ten voordele van het activisme. Firmin Parasie heeft er op dat moment een leidinggevende rol.
Ondanks de radicale koers van de “De Heremans’ Zonen” schrijft de grote meerderheid van de atheneumleerlingen zich niet in aan de nieuwe Vlaamse Hogeschool. De maatschappelijke tegenkanting tegen deze collaborerende instelling is immers groot. Firmin Parasie doet doet dit wel, op 28 ovember 1916. In de Vlaamse Hogeschool bewondert Parasie bibliothecaris Willem De Vreese en de Nederlandse cultuurhistoricus André Jolles. Hij schrijft zich in voor de eerste kandidatuur Germaanse filologie, maar breekt geen potten op studiegebied, ook niet in het tweede academiejaar.

Een onzekere toekomst

Eind 1918 vlucht Parasie, net als Guido Irmen en Frans Naudts, naar Turnhout. Samen met hen hoort hij bij de zes Gentse studenten die de eindbestemming Göttingen kan bereiken. Hij volgt er korte tijd colleges. Door geldgebrek keert hij in de lente van 1919 terug naar België. Bij zijn aankomst wordt Parasie onmiddellijk gearresteerd op beschuldiging van activisme. Hij blijft twee jaar opgesloten.

Duits staatsburger

Na zijn vrijlating beslist Parasie uit te wijken naar Essen in Duitsland. Daar wordt hij redacteur van de Rheinisch-Westfälische Zeitung. Enkele jaren later keert hij terug naar Gent als buitenlands correspondent voor de krant. Vanaf de jaren 1930 evolueert Parasies ideologie in de richting van het nationaal-socialisme. Hij was onder meer politiek actief in de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag). Het levert hem na de Tweede Wereldoorlog een veroordeling op. Parasie weet echter uit de handen van het Belgische gerecht te blijven.
In 1945 promoveert Parasie aan de universiteit van Praag tot doctor in de filosofie. Hierna vestigt hij zich definitief Duitsland en verwerft het Duits staatsburgerschap. Tot zijn pensioen in 1962 is Parasie gymnasiumleraar in Rijnland en Hannover. Op 20 september 1976 overlijdt Firmin Parasie na een slopende ziekte in het Duitse Bomlitz.

Kristof Loockx
Master Geschiedenis
11 december 2015

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Loockx, Kristof. "Parasie, Firmin (1897-1976)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 01.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/parasie-firmin-1897-1976

Bibliografie

Type persoon: 
Deel deze pagina: