faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Auguste Wagener, hoogleraar aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Collectie Universiteitsarchief Gent).

Grafmonument Auguste Wagener

De UGent neemt op de Gentse Westerbegraafplaats het meterschap op van de graven van acht opmerkelijke academici uit haar rangen. Auguste Wagener is er een van.