faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Auguste Wagener, hoogleraar aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (Collectie Universiteitsarchief Gent).

Grafmonument Auguste Wagener

De UGent neemt op de Gentse Westerbegraafplaats het meterschap op van de graven van acht opmerkelijke academici uit haar rangen. Auguste Wagener is er een van.

Prentbriefkaart van de Gentse Westerbegraafplaats, die sinds 1862 als 'Geuzenkerkhof' de graven van vele Gentse liberalen en vrijdenkers herbergt (collectie Beeldbank Stad Gent).

UGents funerair erfgoed

De geschiedenis van stad en universiteit zijn nauw met elkaar verweven. Gebouwen, iconische plaatsen en monumenten zijn daarvan de permanente...> lees meer