faculteit Letteren & Wijsbegeerte

Grafiek: studentenpopulatie van de UGent 1945-2009 (absolute cijfers)

1. Letteren & Wijsbegeerte in cijfers TEST A

Toestellen in het laboratorium van Richard Verbist (Collectie Universiteitsarchief Gent, © A. Claerhout - foto A. Claerhout).

Pedagogie & Psychologie

Werken voor Welzijn De pioniers van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen zetten zich met hun onderzoek en engagementen in voor de...> lees meer