8. Bibliografie

Dit dossier is een virtuele vertaling van de tentoonstelling Van arbeidersbuurt tot Quartier Latin. Hoe de universiteit de Blandijnberg veroverde. Die vond plaats op 28-29-30 april en 1 mei ter gelegenheid van Erfgoeddag 2011 in de ruimtes van de toekomstige faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte in de Rozier. De tentoonstelling was een gezamenlijk initiatief van UGentMemorie en de faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte. De tentoonstellingsbeelden zijn afkomstig uit de collectie van de Universteitsbibliotheek en het Universiteitsarchief.

Fien Danniau
Vakgroep Geschiedenis UGent
6 juni 2011

Hoe verwijs je naar dit dossier?
Danniau, Fien. "Dossier: Van arbeiderswijk tot Quartier Latin." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 06.06.2011.
http://www.ugentmemorie.be/dossiers/van-arbeiderswijk-tot-quartier-latin
 

Literatuur

Over de 19de eeuwse transitie van Gent tot industriestad:

 • Herman Balthazar, ‘Groei tot industriële grootstad’, in: Johan Decavele (red.), Gent: apologie van een rebelse stad: geschiedenis, kunst, cultuur, Antwerpen, 1989, pp. 155-183.
 • Birgit Cleppe en Pieter Uyttenhove, ‘Infrastructuur en stedenbouw’, in: Deneckere en Boone (red.), Gent. Stad van alle tijden, Brussel, 2010, pp. 201-250.
 • Johan Dambruyne e.a., Een stad in opbouw. 2: Gent van 1540 tot de wereldtentoonstelling van 1913, Tielt, 1992.
 • Gita Deneckere, ‘Stad van industrie en arbeid’, in: Deneckere en Boone (red.), Gent. Stad van alle tijden, Brussel, 2010, pp. 145-199.

Over de woon- en leefomstandigheden van Gentse arbeiders, beluiken en Batavia:

 • Herman Balthazar e.a., Onderzoek naar de Gentse beluiken: bouwfysische, sociologische, historische en kunsthistorische evaluatie, Gent, 1978.
 • Maria de Waele, ‘Van beluikenwijk (Batavia en De Vreese) tot universitair kwartier’, in: Gentse stadsgezichten. Een stadsmozaïek, Gent, 2000, pp. 20-21.
 • Pol De Witte, Alles is omgekeerd. Hoe de werklieden vroeger leefden 1848-1919, Leuven, 1986, (Het Geheugen, 5).
 • Marlies Dhont, Opgroeien in een beluik : levensloopanalyse van de generatie geboren in 1867 en 1868 in de Gentse Bataviawijk, Gent, 2004 (onuitg. licentiaatverhandeling).
 • Daniel Mareska en J. Heyman, Enquête sur le travail et la condition physique et morale des ouvriers employés dans les manufactures de coton, à Gand, Gand, 1845.
 • Willy Steensels, ‘De tussenkomst van de overheid in de arbeidershuisvesting: Gent, 1850-1904’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 8, 1977(3-4), pp. 447-500.
 • Bart Vos, De Bataviawijk : studie van een arbeidersbuurt in de eerste generatie (1836-1914), Gent, 1985, (onuitg. lic. verh.).

 Over het Instituut van de Wetenschappen:

 • 150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985), Gent, 1986.
 • Adolphe Pauli and Auguste Wagener, Le nouvel Institut des sciences à Gand, Gand, 1892.
 • Linda Wylleman, Architekt Adolphe Edouard Theodore Pauli, 1820-1895, Gent, 1973, (onuitg. licentiaatverhandeling).
 • Linda Wylleman, ‘Het Instituut der Wetenschappen behorende tot de universitaire gebouwen der stad Gent’, in: Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis, 23(1973-1975), pp. 255-280.

Over de bouwpolitiek van de UGent:

 • De universiteit bouwt 1918-1940, Gent, 1991.
 • Beatrix Baillieul, Dirk Laporte e.a., Een toren voor boeken, Gent, 1985, pp. 86-99.
 • Leen Meganck, Bouwen te Gent in het interbellum (1919-1939). Stedenbouw – onderwijs – patrimonium. Een synthese (vier delen), Gent, 2002, (onuitg. doctoraatverhandeling).
 • Marie Huyghe and Julie Vanden Bussche, Campus and the city. De ruimtelijke ontwikkeling van de universiteit als stedelijk orgaan, Gent, 2009, (onuitg. masterscriptie).
 • P. Lambrechts, ‘De bouwactiviteit aan de Gentse universiteit’, in: Universiteit en Hogeschool, IX, 1968(2), pp.122-130.

Over de bouwpolitiek van Belgische universiteiten:

 • "Wetenschapspaleizen. De universitaire bouwwoede van de jaren 1870." Bestor. Geraadpleegd 10.10.2017. www.bestor.be.

Verwante artikels op UGentMemorie

Deel deze pagina: 
Aanmaken herinneringen toelaten