9. Bibliografie dossier vrouwelijke studenten

Deze virtuele tentoonstelling over vrouwelijke studenten aan de UGent verscheen ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 6 maart 2011. Het is een bewerking van drie historische studies naar de eerste generaties vrouwelijke studenten aan de UGent (1882-1962) op basis van prosopografisch onderzoek en mondelinge interviews:

  • A.M. Simon-Van der Meersch, De eerste generaties meisjesstudenten aan de rug (1882-1930), Gent, 1982 (Uit het verleden van de rug, 13).
  • Annick Vandenbilcke, Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent, (1930/31-1945/46), Gent, 1987 (Uit het verleden van de RUG, 24).
  • Sofie Veramme, En de juffrouwen vooraan! Vrouwelijke studenten tijdens de lange jaren vijftig aan de Rijksuniversiteit Gent, onuitg. masterscriptie, Gent, 2009/2010.

Deze studies werden aangevuld met cijfermateriaal over de Gentse studentenpopulatie (1882-2009), verzameld in het Universiteitsarchief van de UGent. Daarvoor werden de cijfers uit de Jaarlijkse en Driejaarlijkse verslagen van de UGent en cijfers van de Dienst Studentenadminstratie verwerkt.

Voor het gedeelte over het glazen plafond van de UGent werd dankbaar gebruik gemaakt van de rapporten van Hanneke Pyck en prof. dr. Marysa Demoor, verbonden aan het Centrum voor Genderstudies (www.cgs.ugent.be), voor het project UGender - Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen aan de Universiteit Gent uit 2007. Cijfers voor de jaren 2007-2010 werden ter beschikking gesteld door de beleidscel Diversiteit en Gender van de UGent (www.ugent.be/diversiteitengender/nl).

De auteurs willen het Universiteitsarchief en het Konklijk Lyceum Gent bedanken voor het ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.

[Fien Danniau en Anne-Marie Van der Meersch]

Bijkomende literatuur

www.rosadoc.be
www.aletta.nu
Anne-Marie Van der Meersch, Een universitaire loopbaan voor vrouwen aan de Universiteit Gent (1901-1965), een glazen plafond?, Gent, 2007 (Uit het verleden van de Universiteit Gent, 46).
Anne-Marie Van der Meersch, ‘Het Athenée de Jeunes Filles te Gent: een kweekvijver voor de universiteit (1907-1930), in: ‘ Een eeuw vol jeugd, 100 jaar Koninklijk Lyceum Gent’, Gent, 2008, pp. 17-23.
A. Despy-Meyer, Les femmes et l’enseignement supérieur: l’Université libre de Bruxelles (1880-1914), Bruxelles, 1980.
B. Lacomble-Masereel, ‘ Les premières étudiantes à l’université de Liège (1881/82-1919/20)’, Liège, 1980.

Deel deze pagina: