10. Bibliografie Vermeylen en de vernederlandsing

Deze tekst is in eerste instantie gebaseerd op een herlezing van het oeuvre van August Vermeylen in het licht van de vernederlandsing. De meest essentiële teksten zijn recentelijk heruitgegeven door Raymond Vervliet in de bundel August Vermeylen. De wandelende jood & opstellen over literatuur, kunst en politiek (Houtekiet: Antwerpen 2006), die wordt voorafgegaan door een uitstekende inleiding. Het zesdelige Verzameld Werk (Manteau: Brussel 1951-1955) van Vermeylen is online beschikbaar op www.dbnl.org. Met dank aan Hans Vandevoorde voor de introductie in het werk van Vermeylen die hij ons bezorgde.

Deze herlezing van Vermeylens teksten werd aangevuld met opzoekingen in het Universiteitsarchief, Fonds rectoraal archief, dat onder andere bijzonder rijk materiaal bevat in verband met het rectoraat van Vermeylen. Voor de benoeming van Vermeylen als hoogleraar te Gent is er verder het bijzonder goed gedocumenteerde artikel van Peter Theunynck, ‘“In den rug geschoten?” Hoe Karel van de Woestijne, door de rivaliteit tussen Leo van Puyvelde en August Vermeylen, docent kon worden aan de universiteit van Gent (1920)’, in: Wetenschappelijke tijdingen op het gebied van de Vlaamse Beweging, 62 (2003, 2) 112-136. Feitelijke gegevens over Vermeylens universitaire carrière zijn verder terug te vinden in zijn personeelsdossier (Universiteitsarchief) en in het lemma ‘August Vermeylen’ in het Rijksuniversiteit te Gent. Liber Memorialis 1913-1960. Deel I: Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Gent 1960).

Van belang voor een biografische situering van Vermeylen is de beknopte biografie van Raymond Vervliet August Vermeylen 1872-1945. Leven en werk (Brussel 1990) en het biografisch artikel dat hij eveneens schreef in de Nieuwe Encylopedie van de Vlaamse Beweging (deel 3) (Lannoo: Tielt 1998). In diezelfde NEVB heeft Karel de Clercq een zeer bevattelijke geschiedenis van de vernederlandsing van de Gentse universiteit geschreven onder het lemma ‘Hoger onderwijs – Gent’, deel 2, 2279-2292. Een uitgebreidere chronologie is terug te vinden in de Kroniek van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit (Gent: 1980). Voor het passivisme van Vermeylen en zijn receptie bij de jonge, naoorlogse generatie leverde De Trust der Vaderlandsliefde. Over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940, ed. G. Buelens, M. de Ridder en J. Stuyck  (AMVC: Antwerpen 2005) heel wat rijke inzichten. De herinneringen aan Vermeylen als docent komen ten slotte uit een interview van Ruben Mantels met Marcel de Maeyer (Sint-Martens-Latem, 16 april 2010) en uit G. van Severen, ‘August Vermeylen. Herinneringen en ontmoetingen’, overdruk uit: De Faun, 5 (5 maart 1945) en 6 (20 maart 1945).

Een uitgebreider relaas over August Vemeylen en de vernederlandsing schreven Ruben Mantels en Hans Vandevoorde in: 'Maar wat een wespennest!'. Het rectoraat van August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit (Gent: Academia Press 2010). Deze publicatie is zolang de voorraad strekt aan portkosten te verkrijgen via memorie@ugent.be.

Ruben Mantels
Vakgroep Geschiedenis UGent
12 september 2010

Hoe verwijs je naar dit dossier?

Mantels, Ruben. "August Vermeylen en de vernederlandins." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 12.09.2010. www.ugentmemorie.be/dossiers/august-vermeylen-en-de-vernederlandsing

Deel deze pagina: