August Vermeylen en de vernederlandsing

August Vermeylen: een bijzonder rector

Bij het binnentreden van de universitaire Aula in de Voldersstraat wordt men begroet door een fotogalerij van al de Gentse rectoren sinds de stichting van de universiteit in 1817. Wie er langzaam voorbij wandelt, beleeft een trip down memory lane, waarin de universiteit ambtstermijn na ambtstermijn van gelaat verandert. Even voorbij halverwege komt men de beeltenis van August Vermeylen tegen. Met het grijzende hoofd in profiel oogt de man even professoraal als zijn collega-rectoren voor en na.

Schijn bedriegt echter. Vermeylen is geen gewone rector, net zoals zijn aanstelling in 1930 geen gewone aanstelling is geweest. August Vermeylen is een Brusselaar die pas enkele jaren voordien hoogleraar is geworden in Gent. Hij zetelt in het parlement als gecoƶpteerd senator voor de socialisten. De positie die hij als gerenommeerd flamingant en strijder voor de vernederlandsing sinds het einde van de negentiende eeuw inneemt, maakt zijn atypische rectorprofiel compleet. Zijn mandaat kan er dan ook pas komen na een bijzonder woelige overgangsperiode, met betogingen, incidenten en gebakkelei in de vaderlandse politiek, waarin de Gentse universiteit uiteindelijk tot een Nederlandstalige instelling transformeert. Het rectoraat van Vermeylen is de bekroning van die transformatie.

De persoonlijke geschiedenis van August Vermeylen gidst je in deze virtuele tentoonstelling door de geschiedenis van de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

  1. De wording tot flamingant
  2. Manifesten van jeugd en bevlogenheid
  3. In de campagne voor de vernederlandsing
  4. De Eerste Wereldoorlog
  5. De erfenis van het activisme
  6. Hoogleraar in Gent
  7. Senator Vermeylen
  8. Rector Vermeylen
  9. Een atypische rector
  10. Bibliografie

Hoe verwijs je naar dit dossier?

Mantels, Ruben. "August Vermeylen en de vernederlandsing." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 10.09.2010. www.ugentmemorie.be/dossiers/august-vermeylen-en-de-vernederlandsing

Deel deze pagina: