Vlaamsche Hoogeschool

Verantwoording en Bibliografie Dossier Vlaamsche Hoogeschool

Hoe verwijs je naar het dossier?

Loockx, Kristof. "Gentse studenten van de Vlaamse Hgoeschool." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 26.02.2015. www.ugentmemorie.be/dossiers/gentse-studenten-van-de-vlaamse-hogeschool

Studenten Vlaamse Hoogeschool 1916/17-1917/18.

Studenten van de Vlaamsche Hoogeschool

Geen Vlaamse Hogeschool uit Duitse handen!