SHEforSHE?

81 vrouwelijke professoren hebben hun loopbaan aan de UGent afgerond en gingen in pensioen. 58 van hen zijn nog in leven, 30 van hen werden geïnterviewd door historica Lore Goovaerts in het kader van haar masterscriptie. De ervaringen en percepties van de eerste generatie vrouwelijke professoren over hun carrière leveren inzichten over de genderonevenwichten die de UGent vandaag nog altijd kent.

Deze vrouwen braken allemaal door een of meerdere glazen plafonds maar spreken niet met één stem. Hun opvattingen over genderproblematieken zijn allesbehalve eenduidig. Via hun uitspraken spit dit dossier de historische dimensies van de huidige genderproblematieken uit.

 

Over de eerste generatie vrouwelijke professoren

 

1. Verticale genderongelijkheid

2. Horizontale genderongelijkheid

3. Work-life balance

4. Verborgen genderstereotypen

5. Seksisme en seksuele intimidatie 

6. Genderquota

 

Mannen en vrouwen moeten samen werken aan meer gendergelijkheid. Dat is het uitgangspunt van de HeForShe-Campagne van de Verenigde Naties waar ook de UGent zich voor engageert. Dat is nodig. Slechts een op vijf docenten aan de UGent is een vrouw. Onder de hoogleraren is dat maar 1 op 10. Het is van 1996 geleden dat een vrouw tot decaan werd verkozen. In het rectoraat zijn slechts 2 van de 25 bestuurders een vrouw. 

 

Meer informatie over de #HeforShe-campagne via http://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/heforshe-campagne

Dit dossier is gebaseerd op het onderzoek van Lore Goovaerts: "Het glazen plafond doorbroken? : De eerste generatie vrouwelijke hoogleraren aan de UGent, een oral history project." (UGent, masterscriptie 2016, promotor Gita Deneckere)

 

Hoe verwijs je naar dit dossier?
Goovaerts, Lore. "SHEforSHE?" UGentMemorie. Laatst gewijzigd 23.11.2016. http://www.ugentmemorie.be/dossiers/sheforshe

Deel deze pagina: