1974 Kritische Actiegroep Psychologie en Pedagogiek

Net zoals de andere werkgroepen aan de UGent in de jaren 1970, bestudeert de Kritische Actiegroep Psychologie en Pedagogiek de functie van hun opleiding psychologie en pedagogiek op een kritische manier en ageren ze tegen het bestaande maatschappij-systeem. Ook de universiteit en haar professoren moeten eraan geloven: de toon die de werkgroep in haar tijdschrift Jawaade aanneemt tegenover een aantal professoren, is zonder meer scherp. 

Werkgroep Psychologie en Pedagogiek

Reeds in 1967, twee jaar voor het studentenprotest tot een hoogtepunt komt aan de UGent, ontstaat aan het Hoger Instituut voor Pedaogie en Psychologische Wetenschappen – de directe voorloper van de gelijknamige faculteit (1969) – de Werkgroep Psychologie en Pedagogiek. Gezien de organisatie en de thema’s van de studentenprotesten hoeft het niet te verbazen dat de studenten aan deze faculteit een belangrijke rol zullen spelen in de maartbeweging van 1969, zoals Renaat Willockx, die lid is van het VPPK en die als vermeende studentenleider na de protesten als enige uitgesloten wordt van de universiteit. 

Tegen het systeem

De Werkgroep Psychologie en Pedagogiek wordt in 1974 omgevormd tot de Kritische Actiegroep Psychologie en Pedagogiek. De keuze voor de naam ‘actiegroep’, en niet werkgroep, heeft meer te maken met de klinkende afkorting ‘KRAPP’ dan inhoudelijke verschillen. KRAPP engageert zich om de functie van de opleiding psychologie en pedagogiek in de maatschappij te bestuderen om op die manier te zoeken naar een alternatieve maatschappij. Want die bestaande maatschappij is geënt op productie, efficiëntie en winst en dat is volgens KRAPP dan weer nefast voor de ontwikkeling van creativiteit en persoonlijkheid. KRAPP wordt opgericht om te ageren tegen dit systeem, waar ook de universiteit integraal deel van uitmaakt. Hun reputatie van boelzoekers en tegenwerkers past volledig binnen hun intenties. 

Gratis psychologisch advies

De meeste leden van KRAPP zijn afkomstig uit de richtingen agogiek en experimentele psychologie. Enkele studenten komen uit de orthopedagogie. De werkgroep organiseert verschillende acties en activiteiten: van protesten en sit-ins tot congressen en een feestweek. Net zoals andere werkgroepen houdt KRAPP zich bezig met de publicatie van tegencursussen als reactie op de ondermaatse kwaliteit van bestaande cursussen. Consequent aan hun idee dat universitairen hun kennis ter beschikking moeten stellen van de maatschappij, houdt KRAPP zich bezig met het verlenen van gratis psychologisch advies. Daarmee treedt KRAPP in de voetsporen van de Wetswinkel, een initiatief van de Sociaal Juridische Werkgroep (Sojuwe) dat gratis juridisch advies verleent. Het tekort aan studenten klinische psychologie binnen KRAPP leidt er evenwel toe dat het initiatief nooit echt voet aan de grond krijgt. 

Jawaade

Naast het in vraag stellen van de maatschappij, is KRAPP kritisch voor de universiteit en haar professoren. In het tijdschrift Jawaade, dat drie à vier keer per jaar verschijnt en verkocht wordt aan studenten, professoren en assistenten, trekt KRAPP van leer tegen professoren Alfred De Block, Maria Wens en Gerda De Bock. Ook ‘seniele Verbist’ moet er aan geloven omdat hij volgens de studenten uit luiheid de punten willekeurig verdeelt. Die scherpe toon is de reden waarom er geen namen onder de artikels geplaatst worden. Dat de professoren not pleased zijn met Jawaade blijkt uit de weigering van Lucas De Cocker tot een keuzevak van Gerda De Bock. Als verantwoordelijk uitgever kan De Cocker zijn naam niet verbergen en vangt hij de klappen op. Ondanks de controverse die het blad nu en dan teweegbrengt, zal het vanaf de jaren 1980 steeds minder populair worden. 

Te weinig leden 

De tanende populariteit van Jawaade gaat gepaard met de steeds moeilijker wordende werking van KRAPP. De opkomst op de slecht voorbereide vergaderingen is laag waardoor ze vaak hun doel missen. De relatie met faculteitskring VPPK verloopt al maar stroever en in 1981 besluit de VPPK een nieuwe werkgroep op te richten omdat ze niet meer achter de werking van KRAPP staat. In datzelfde jaar besluit KRAPP om de krachten te bundelen met de Studentenvakbeweging binnen de faculteit, een evolutie die ook bij de andere werkgroepen te zien is. Het krimpende ledenaantal zal uiteindelijk het einde betekenen voor de werkgroep: in 1985 houdt KRAPP op met bestaan. 

Ine Van Nuffel 
Master Geschiedenis 
9 september 2016

Fragmenten van deze tekst verschenen eerder in de scriptie van Ine Van Nuffel, “Werkgroepen aan de Rijksuniversiteit Gent. ‘The Times They Are A-Changin’.” Masterproef UGent, 2015.

Hoe verwijs je naar dit artikel? 
Van Nuffel, Ine. “1974 Kritische Actiegroep Psychologie en Pedagogiek.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 13 september 2016. 

Literatuur en bronnen

Van Nuffel, Ine. “Werkgroepen aan de Rijksuniversiteit Gent. ‘The Times They Are A-Changin’.” Masterproef UGent, 2015. 

Deel deze pagina: 

Herinneringen

De redacteurs van het tijdschrift Jawaade leggen uit waarom hun teksten anoniem zijn

‘Eu… zoals je zal zien, zijn de teksten ongesigneerd. De reden is dat we met z’n allen de artikels hebben besproken en goedgekeurd. Daarbij gunnen we de profs een zoektocht naar de auteurs.'

(Redacteurs van het tijdschrift Jawaade)

Uit: Jawaade 1, nr. 1 (197