1954 Nationaal Studiefonds

De wet van 19 maart 1954 creëert het Nationaal Studiefonds dat aan begaafde en minder vermogende jongeren studiebeurzen verleent. Het Nationaal Studiefonds leidt tot een merkbare stijging van de Gentse studentenbevolking: in academiejaar 1953-1954 schrijven er zich voor het eerst meer dan drieduizend studenten in, zes jaar later zijn dat er al vierduizend. De stijgende trend zal zich doorzetten tot 1972-1973, dan wordt de kaap van twaalfduizend gerond. De tendens gaat de geschiedenis in als ‘de democratisering van het hoger onderwijs’. Die democratisering, door sceptici de massificatie genoemd omdat bepaalde bevolkinsggroepen ondervertegenwoordigd blijven, zorgt voor problemen op het vlak van infrastructuur en organisatie. Snel blijkt dat studenten meer nodig hebben dan enkel een financiële tegemoetkoming voor het inschrijvingsgeld. De stad beschikt bovendien over onvoldoende studentenkamers en betaalbare eethuizen om die stroom aan nieuwe studenten op te vangen. De situatie van de arme studenten verbetert pas als de overheid de budgetten voor sociale voorzieningen in 1958 verhoogt. Dat is het startsein voor de bouw van homes en studentenrestaurants. Te beginnen met een nieuw gebouw voor restaurant De Brug in een herenhuis in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/beleidsinfo/historiek.htm

Deel deze pagina: