2014 Protest tegen verhoging inschrijvingsgeld

Op 2 april 2014 manifesteren studenten, bestuurders en vakbonden van de UGent tegen de dreiging van besparingen en dus van verhoogd inschrijvingsgeld. Hoewel het traditie is dat studenten op straat komen als het inschrijvingsgeld ter sprake komt, was het toch lang geleden dat Gent nog eens een studentenbetoging van die omvang gade sloeg. Onderwijsminister Crevits zet door en in het najaar stijgt het inschrijvingsgeld van 620 naar 890 euro. Waren de studentenacties tevergeefs of hebben ze erger voorkomen? 

Besparingen op hoger onderwijs

Anticiperend op de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering Bourgeois maken de Vlaamse universiteiten en hogescholen in februari 2014 een eisenpakket bekend. Het hoger onderwijs heeft volgens hen geen besparingen maar 150 miljoen euro extra per jaar nodig. Een onaangepaste financiering aan het stijgend aantal studenten leidt tot geldgebrek. Indien de overheid geen extra centen in het laatje brengt, zullen de universiteiten en hogescholen genoodzaakt zijn de inschrijvingsgelden te verhogen. De studenten reageren heftig op deze aankondiging en treden de eis bij met een protestmars op 2 april 2014 doorheen de straten van Gent. Ze benadrukken dat een verhoging van het inschrijvingsgeld geen aanvaardbare oplossing is.

‘Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!’

Het eisenpakket van de universiteiten en hogescholen en het studentenprotest lijkt tevergeefs. Op 21 juli maakt de Vlaamse regering haar besparingstabel bekend. De overheid snoeit voor een bedrag van 163,7 miljoen euro in het budget voor hoger onderwijs. Als de universiteiten het volledige bedrag zouden doorrekenen aan de studenten zou het inschrijvingsgeld tot 800 à 900 euro toenemen. De studenten reageren op 2 oktober 2014 met een nationaal studentenprotest: “Hilde wees wijs, investeer in onderwijs!”. 

Kwaliteits- versus democratisch onderwijs

Met de stijging van het inschrijvingsgeld hoopt de Vlaamse regering naast de nodige besparingen, studenten ook aan te moedigen om een voltijds studieprogramma op te nemen. De flexibilisering van het onderwijs sinds de bachelor/master hervorming in 2005 heeft er immers toe geleid dat studenten gemiddeld minder studiepunten per jaar opnemen en dus een langer studietraject hebben. Voor de stijging bestond het inschrijvingsgeld uit een vast gedeelte van 62 euro en een variabel deel per opgenomen studiepunt. Dat vaste gedeelt stijgt met de beslissing van de Vlaamse regering naar 230 euro, wat een te licht studiepakket ontraadt. 

Een vruchteloze strijd

Op 20 oktober 2014 wordt de knoop doorgehakt. Voortaan zal een niet-beursstudent 890 euro inschrijvingsgeld betalen, een verhoging van 270 euro of 30%. De universiteiten betreuren de beslissing en wijzen de Vlaamse regering op hun verantwoordelijkheden. De studenten blijven strijdvaardig en reageren met een symbolische actie op 5 november 2014. Met fakkels lopen ze door de straten van Leuven, Gent en Brussel: geen enkele student mag in de kou staan. De overheid blijft bij haar beslissing. 

In 2015 verschuift de discussie naar de kwaliteit van het onderwijs aangezien de universiteiten, waaronder de Universiteit Gent, verschillende hervormingen invoeren waarbij enkele opleidingen zouden worden geschrapt. Maar dat is dan weer voer voor een ander debat.

Sam Peeters, Jens Remerij, Nele Reyniers en Luc Van Couter
Lore Goovaerts
Master Geschiedenis 
14 september 2016

Deze tekst is het resultaat van een oefening discoursanalyse van universitair protest door Sam Peeters, Jens Remerij, Nele Reyniers en Luc Van Couter voor het vak Historische methodes: discoursanalyse voor historici in het academiejaar 2014-2015. 

Hoe verwijs je naar dit artikel? 
Peeters, Sam, Jens Remerij, Nele Reyniers, Luc Van Couter en Lore Goovaerts. “2014 Protest tegen verhoging van het inschrijvingsgeld.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 14.09.2016. www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/2014-protest-tegen-de-verhoging-van-het-inschrijvingsgeld

Literatuur en bronnen

Debacker, Klaas en Wim Winckelmans. “Inschrijvingsgeld stijgt naar 890 euro.” De Standaard. 20.10.2014. http://www.standaard.be/cnt/dmf20141019_01330573
Jns. “Nationale studentenbetoging tegen besparingen op 2 oktober.” De Standaard. 19.09.2014. http://www.standaard.be/cnt/dmf20140919_01276460

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Vlaamse Vereniging van Studenten protesteert tegen de aangekondigde verhoging van het inschrijvingsgeld

‘Het is niet aan de studenten om de verantwoordelijkheid te dragen voor de falende financiering van het hoger onderwijs. Het is essentieel dat de Vlaamse overheid blijft investeren in hoger onderwijs maar dat mag niet via een verhoging van de inschrijvingsgelden gebeuren.’ 

(Vlaamse Vereniging van Studenten) 

Uit: VVS, 28 februari 2014, http://www.vvs.ac

Vlaamse universiteiten en hogescholen vragen om debat over financiering hoger onderwijs in Memorandum van 2014

‘De hogeronderwijsinstellingen vragen hun wettelijk verankerde autonomie te versterken. Daardoor moet het hen mogelijk gemaakt worden zelf fondsen op te bouwen voor grootschalige investeringen en in financiële autonomie zelf bepaalde beleidsdoelen uit te werken. Verder hebben zij, alleen al in de context van goed bestuur, het recht te weten over hoeveel stabiele middelen zij op meerjarenbasis zullen beschikken en welke mogelijkheden zij krijgen om zelf bijkomende middelen te genereren (ook via studiegelden). Dit vergt een fundamenteel debat over de financiering van het hoger onderwijs.’

(VLUHR, Vlaamse universiteiten en hogescholen raad)

Uit: VLUHR, Memorandum 2014 universiteiten en hogescholen, http://www.vlir.be/media/docs/Algemeen/memorandumuniversiteitenenhogescholenverkiezingen2014.pdf

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verdedigt de verhoging van het inschrijvingsgeld van 20 oktober 2014

'Er is duidelijk rekening gehouden met die groepen studenten die minder financiële draagkracht hebben. Zo zal het aantal bijna-beursstudenten ongeveer verdubbelen door de inkomensgrens op te trekken.' 

(Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits). 

Uit: Kabinet Vlaams Minister van Onderwijs, 20 oktober 2014, http://www.hildecrevits.be/nl/