2006 De Therminal

In 2006 opent het nieuwe studentenhuis De Therminal zijn deuren. Het oude studentenhuis De Brug is te klein en te verkommerd om het groeiende verenigingsleven van de studenten op te vangen. Het nieuwe state-of-the-artstudentenhuis is ondergebracht in de voormalige stookplaats van het Technicum. Het biedt onderdak aan de Gentse Studentenraad, de Dienst voor Studentenactiviteiten en studentenblad Schamper. Elke erkende vereniging kan voor haar vergaderingen en activiteiten gebruikmaken van de lokalen. Voor de UGent is De Therminal een nieuwe draaischijf voor haar studenten: een plaats waar studenten samenkomen, vergaderen en activiteiten organiseren en bijwonen. Anno 2010 komt De Therminal vooral in de belangstelling door Blok @ Therminal: tijdens de examenperiodes kunnen studenten tussen acht uur ’s morgens en half twee ‘s nachts naar het studentenhuis gaan om er collectief te blokken.

Rebecca Castermans
Masterstudent geschiedenis 2009-2010
2 september 2010

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Castermans, Rebecca. "2006 De Therminal." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 02.09.2010.
www.UGentMemorie.be/gebeurtenis/2006-de-therminal.

Dienst Studentenactiviteiten
Masterplan Beel en De Geyter
Bert Dobbelaere, 'De Therminal: één jaar later', in: Schamper, 2007, 449. LINK

Bekijk deze tijdlijn op groter formaat.

Deel deze pagina: