1847 Lerarenopleiding

Door het Koninklijk Besluit van 3 november 1847 wordt het hoger normaalonderwijs aan de rijksuniversiteiten toevertrouwd. Luik neemt de opleiding van de leraren talen, geschiedenis en aardrijkskunde op zich. In Gent zorgt de Ecole Normale des Sciences voor de vorming van de leraren wetenschappen en wiskunde. In 1884 wordt er in navolging van de wet van 1883 betreffende het taalregime in het middelbaar onderwijs een Nederlandstalige afdeling aan toegevoegd. De normaalafdelingen worden afgeschaft in 1890 als een nieuwe wet de lerarenopleiding overhevelt naar de faculteiten.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: