1929 Kandidaturen en licenties

Om een betere beroepsopleiding te kunnen aanbieden en de vooruitgang van de wetenschappen te ondersteunen, wordt via de wet van 21 mei 1929 het hoger onderwijs gereorganiseerd. De meest opmerkelijke bepaling is de afschaffing van het systeem van twee kandidatuursjaren en twee doctoraatsjaren. Na de kandidaturen komen vanaf nu de licenties (behalve in de rechtsfaculteit). De wet gaat gepaard met een uitgebreide programmahervorming in de opleidingen waar gespecialiseerde keuzevakken worden geïntroduceerd.

Wetenschappelijke en wettelijke graden

Het KB kent aan de diploma's een academische of wettelijke graad toe. Het verhoogt het aantal wettelijke graden – afstudeerrichtingen – van vijftien naar vijfentwintig. Een wettelijk diploma geeft toegang tot bepaalde functies en is daarom aantrekkelijk(er) om in te richten. Onder andere tandheelkunde, notariaat, geografie maar vooral ingenieursspecialisaties worden geïnstitutionaliseerd. Het al dan niet afleveren van wettelijke graden en het curriculumverschil met wetenschappelijke graden, is voer voor discussie en strijd tussen hoger onderwijsinstellingen. De landbouwingenieurs bijvoorbeeld protesteren tegen de ontkenning van een wettelijke graad aan de Landbouwhogeschool.

Doctoraat

Het doctoraat wordt een louter wetenschappelijke graad – het maakt geen verschil op de civiele arbeidsmarkt – waar pas mee gestart kan worden na het voltooien van de licentie en dat pas kan worden beëindigd door het afleggen van een proefschrift. Ook het aggregaat wordt hervormd: het aggregaatsdiploma wordt onafhankelijk van de wetenschappelijke opleiding.

De hervormingen in het hoger onderwijs hebben grote gevolgen voor het gebouwenpatrimonium: de nieuwe scholen en specialismen hebben plaats en infrastructuur nodig.

Fien Danniau
Vakgroep Geschiedenis UGent
Laatst gewijzigd 13 januari 2016

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Danniau, Fien. "1929: Kandidaturen en licenties". UGentMemorie. Laatst gewijzigd op 13.01.2016. ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1929-kandidaturen-en-licenties.

Bibliografie

Halleux, Robert, Geert Vanpaemel, Jan Vandersmissen en Andrée Despy-Meyer (red.). De geschiedenis van de wetenschappen in België, 1815-2000. Brussel: Dexia, 2001.
Langendries, Elienne en Anne-Marie Simon-Vandermeersch. 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992. Gent:RUG, 1992.
Luykx, Theo. "De wet van 21 mei 1929 op het hoger onderwijs." In Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse Rijksuniversiteit (1817-1967), uitgegeven door Karel De Clerck en Theo Luykx, 73-92. Gent: RUG, 1967. 
Vandersteene, Liesbeth. De geschiedenis van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Gent: Maatschappij der Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 2009.

Deel deze pagina: