1968 Vijf nieuwe faculteiten

Tussen 1968 en 1970 krijgt de Gentse universiteit vijf extra faculteiten. Sinds haar stichting beschikt de universiteit over de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Wetenschappen en Geneeskunde, en in 1957 kwam daar de faculteit Toegepaste Wetenschappen bij. In 1968 wordt de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen omgevormd tot de faculteit Economische Wetenschappen. De Veeartsenschool wordt in datzelfde jaar omgedoopt tot de faculteit van de Diergeneeskunde. Op 1 oktober 1969 scheurt het Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen zich af van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en wordt de faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd wordt de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen op de Coupure - sinds haar stichting in 1920 een autonome instelling - aan de universiteit gehecht als negende faculteit. Tiende in de rij is de faculteit Farmaceutische Wetenschappen die in 1970 verzelfstandigt.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Historiek van de faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Historiek van de faculteit Diergeneeskunde
Faculteit Diergeneeskunde
Historiek  van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Historiek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Bio- ingenieurswetenschappen
Historiek van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Deel deze pagina: