1825 Kunsten en Ambachten

Bij Koninklijk Besluit van 13 mei 1825 richt Willem I de School voor Kunsten en Ambachten op. De leergangen in de scheikunde en werktuigkunde die de wisselwerking tussen de hogeschool en de industrie willen bevorderen, hebben respectievelijk plaats in het beluik Sint-Agneete en aan de universiteit. De School voor Kunsten en Ambachten mag worden beschouwd als de voorganger van de Technische Scholen die in 1835 aan de faculteit van de Wetenschappen zullen worden toegevoegd.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985), Gent, 1986.
H. Deelstra, De School van Kunsten en Ambachten (1826-1835) aan de Gentse universiteit, Gent, 1977 (Uit het verleden van de R.U.G., nr. 5).

Historiek van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen

Deel deze pagina: