1908 Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding

Het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (HILO) dat wordt opgericht in 1908 en deel uitmaakt van de faculteit Geneeskunde is tot 1931 het enige opleidingsinstituut voor lichamelijke opvoeding in België. De stuwende kracht achter de totstandkoming van het HILO is professor Florent Gommaerts. De belangrijkste lokalen van het Instituut bevinden zich in de Paddenhoek. Het is in het HILO dat in 1919 de eerste vrouwelijke docent aan de Gentse Universiteit wordt aangesteld: Irène van der Bracht geeft er Bijzondere methodeleer van de gymnastiek aan de vrouwelijke studenten. In 1925 zal zij als eerste vrouw in Gent het hoogleraarschap verwerven.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Matthieu Lenoir, Jan Tolleneer, Willy Laporte, 100 jaar Opleiding Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Gent, Gent, 2007.

Deel deze pagina: