August Vermeylenjaar

Op 1 oktober 2010 startte het August Vermeylenjaar aan de UGent. De schrijver, kunstwetenschapper en politicus August Vermeylen was in 1930 de eerste rector van de vernederlandste universiteit. Tachtig jaar na de start van zijn rectoraat zijn Vermeylens ideeën over onderwijs, onderzoek en politiek nog steeds actueel. Van oktober 2010 tot juli 2011 vormen ze de inspiratiebron voor allerlei activiteiten en debatten.

Tentoonstelling: ‘August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit’

Als flamingant en wetenschapper met internationaal renommee was August Vermeylen de ideale kandidaat om in 1930 tot rector van de Gentse universiteit te worden benoemd. Die functie was op dat moment geen cadeau: na een bijzonder woelige periode, met betogingen, incidenten en gebakkelei in de vaderlandse politiek, was de trots van ‘Gand Français’ getransformeerd tot een Nederlandstalige instelling. De Université de Gand was in 1930 de Rijksuniversiteit Gent geworden. Het is de grote en wijd erkende verdienste van Vermeylen geweest dat hij boven het gewoel kon staan, en met vaste hand de universiteit doorheen de taal- en economische crisis naar de successen van de Boekentoren en de Nobelprijs van Corneel Heymans (1938) leiden.
Bezoek de tentoonstelling
Meer informatie over August Vermeylen

De activiteiten in het August Vermeylenjaar

De geschriften van Vermeylen over onderwijs, taal, cultuur en politiek werden in zijn tijd druk gelezen, maar zijn ook vandaag nog steeds actueel. Waar in het interbellum het Frans tegenover het Nederlands stond, staat vandaag het Nederlands ten opzichte van het Engels. Terwijl Vermeylen via hoger onderwijs in de volkstaal het arme Vlaanderen wilde opstuwen in de vaart der volkeren, creëert men nu via Erasmusprogramma’s en onderwijsvernieuwingen een Europese onderwijsruimte waarin het wereldwijd Engels de lingua franca wordt.

  • 1/10 Opening tentoonstelling over August Vermeylen en de vernederlandsing.
  • 23/11 Debat over de verengelsing van het hoger onderwijs met minister Pascal Smet.
  • 22/2 Schrijvers onder professoren, een literaire avond in de Vooruit.
  • 16+17/3 Congres over academische herinneringscultuur.
  • 6/4 Theatervertelling van ‘De Wandelende Jood’ van August Vermeylen door Herwig Deweerdt.

Bekijk het volledige activiteiten en nieuwsoverzicht van het August Vermeylenjaar

Boek: ‘Maar wat een wespennest!’

Historicus Ruben Mantels (UGent) en docent Nederlandse literatuur Hans Vandevoorde (VUB/UGent) publiceren naar aanleiding van het August Vermeylenjaar een boek over het rectoraat van August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Zij ontdekten het dagboek van Vermeylen – een historische vondst! – en bieden hiermee een indringende kijk op de conflicten rond de taal van onderzoek en onderwijs, op Vermeylens visionaire ideeën over onderwijsvernieuwing, op bouwers van torens voor boeken en de crisis en modernisering van de Gentse universiteit in de jaren 1930.
Meer informatie over 'Maar wat een wespennest!'

 

Organisatie

Het August Vermeylenjaar en UGentMemorie zijn een initiatief van de Gentse Vakgroep Geschiedenis en het Instituut voor Publieksgeschiedenis en zijn gegroeid uit het Wetenschap- en Maatschappijproject August Vermeylen (1872-1945) en zijn netwerken. Intellectuele sociabiliteit rond de Gentse universiteit tijdens het fin de siècle en interbellum, promotor prof. dr. Gita Deneckere (UGent), copromotoren prof. dr. Christophe Verbruggen (UGent) en Hans Vandevoorde (UGent/VUB), wetenschappelijk projectmedewerkers Fien Danniau en Ruben Mantels.

Het August Vermeylenjaar en UGentMemorie krijgen inhoudelijke en technische ondersteuning van het Universiteitsarchief Gent, de Universiteitsbibliotheek Gent, de faculteit Letteren en Wijsbegeerte,  Amsab–Instituut voor Sociale Geschiedenis en het AMVC-Letterenhuis.

Contact

Fien Danniau, fien.danniau@ugent.be, 0497 150 150

Meer contactgegevens