Dekkers, René (1909-1976)

Jurist René Dekkers startte zijn carrière met een focus op Romeins recht, en zal onder andere decaan van de Gentse faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid en rector van de universiteit van Lubumbashi in Congo worden. Door zijn publicaties over burgerlijk recht, rechtsgeschiedenis en vergelijkend recht wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandstalige juristen van de 20ste eeuw. 

Romeins recht

René Dekkers studeert aan het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. In 1932 promoveert hij tot doctor in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles. Hij gaat er ook aan de slag als assistent. Vier jaar later wordt hij docent Romeins recht en in 1941 gewoon hoogleraar. In 1946 wordt hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Gentse universiteit. Hij geeft er de cursussen Instituten van het Romeins Recht en Pandekten. Einde 1955 wordt zijn opdracht uitgebreid met twee cursussen in de faculteit rechten: Burgerlijk recht en Burgerlijke rechtspleging. Tenslotte wordt hij in 1959 belast met de cursus Wijsbegeerte van het recht. In 1949 staat Dekkers als decaan aan het hoofd van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Van 1958 tot 1966 vervult hij dezelfde functie in de faculteit Rechten. Van 1966 tot 1970 is hij rector van de universiteit van Lubumbashi in Congo. In 1969 ontvangt hij een eredoctoraat van de universiteit van Groningen.

Handboek burgerlijk recht

Dekkers legt zich vooral op het burgerlijk recht toe. Zijn publicaties hebben een grote invloed op zowel de rechtsleer als op de rechtspraak in België. Zijn belangrijkste werk is zeker het Handboek burgerlijk recht, dat hij publiceert tussen 1956 en 1958. Het betreft een driedelige Nederlandstalige samenvatting van de monumentale Traité élémentaire de droit civil belge van zijn leermeester Henri De Page, waaraan hij overigens vanaf 1939 meewerkt. Voorts publiceert hij over rechtsgeschiedenis. Belangrijk in dit verband is zijn Bibliotheca belgica juridica, Een bio-bibliografisch overzicht der rechtsgeleerdheid in de Nederlanden van de vroegste tijden af tot 1800, dat in 1951 verschijnt, een onmisbaar instrument voor de Nederlandse en Belgische rechtsgeschiedenis. Ten slotte legt Dekkers zich ook toe op de rechtsvergelijking, onder meer in zijn publicatie Le droit privé des peuples (1953). Nadien publiceert hij nog over de actuele aspecten van het recht van diverse landen, onder meer China. Dekkers wordt daarmee beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandstalige Belgische juristen van de 20ste eeuw.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Dekkers, René (1909-1976)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 10.03.2015. www.ugentmemorie.be/personen/dekkers-rene-1909-1976

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Feenstra, Ruurd. "René Dekkers." Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1981): 122-28.

 

Type persoon: 
Deel deze pagina: