Een nieuw boek over August Vermeylen

Ruben Mantels en Hans Vandevoorde

'Maar wat een wespennest!’ Het rectoraat van August Vermeylen en de vernederlandsing van de Gentse universiteit

 

 

In 1930 werd August Vermeylen (1872-1945) de eerste rector van de vernederlandste Gentse universiteit. Een persoonlijk streven van de Van Nu en Straks’er van weleer en een maatschappelijk streven van de Vlaamse Beweging gingen hiermee in vervulling. De auteurs gaan in ‘Maar wat een wespennest!’ op zoek naar de betekenis van het rectoraat van Vermeylen in een turbulente periode. Ze doken in het archief van de universiteit en van het AMVC-Letterenhuis en vonden daar onder meer vertrouwelijke brieven en een dagboek, waarin Vermeylen de kroniek van zijn universiteitsbestuur nauwgezet bijhield. Zo wordt een indringende kijk geboden op de conflicten rond de taal van onderzoek en onderwijs, op Vermeylens visionaire ideeën over onderwijsvernieuwing, op bouwers van torens voor boeken en op professoren die niet meer aan boeken schrijven toekwamen.

Het beeld van de Gentse universiteit in volle transformatie is even sprankelend als de citaten van Vermeylen en vaak verbazend actueel. Terwijl in het interbellum het Frans tegenover het Nederlands stond, staat vandaag het Nederlands ten opzichte van het Engels. Waar Vermeylen via hoger onderwijs in de volkstaal het arme Vlaanderen wilde opstuwen in de vaart der volkeren, creëert men nu via Erasmusprogramma’s en onderwijsvernieuwingen een Europese onderwijsruimte waarin het wereldwijd Engels de lingua franca wordt.

Ruben Mantels is historicus aan de Universiteit Gent en Hans Vandevoorde is docent Nederlandse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel. ‘Maar wat een wespennest!’ is een publicatie in het kader van het Wetenschap- en Maatschappijproject “August Vermeylen (1872-1945) en zijn netwerken. Intellectuele sociabiliteit rond de Gentse universiteit tijdens het fin de siècle en interbellum” (Vakgroep Geschiedenis UGent) en het verschijnt bij de opening van het August Vermeylenjaar (www.UGentMemorie.be).

Dit boek wordt gratis verdeeld op de openingsplechtigheid van het academiejaar 2010-2011 op 1 oktober in de Aula. Het is aan verzendingskost te verkrijgen bij het Instituut voor Publieksgeschiedenis via fien.danniau@ugent.be of op 09 331 02 78.

Datum: 
donderdag, september 30, 2010