Lodewijk De Raet (1870-1914)

Historikerdialog: Flamenpolitik, activisme, frontbeweging
Het gebouw K3 op de site van het UZGent dateert uit 1937. Het werd grondig geren

‘Zyne Majesteit heeft mij tevens in de aangename verpligting gesteld, om namens hoogst de zelve, aan de stad Gent te kennen te geven, dat hare opofferingen voor, en hare belangstellingen in de Hoogeschool, welke binnen hare muren is gevestigd, door Zyne Majesteit op haren regten prijs worden geschat.’

Willem I, 1826

Nieuws & activiteiten

Boek: onweerstaanbaar veranderlijk
nieuws
14/11/2014
Onweerstaanbaar Veranderlijk, over de cultuur van de wetenschap, kwam tot stand bij het tienjarige bestaan van het Leuvense...
Historikerdialog: Flamenpolitik, activisme, frontbeweging
activiteit
26/02/2015
De Vlaamse beweging en het Duitse Rijk Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de Gentse universiteit een speelbal in de Flamenpolitik...