Het virtuele geheugen van de UGent

 • Schamper licht haar lezers in over voorbehoedsmiddelen aan het begin van het academiejaar 1976/77 en komt zo tegemoet aan de behoefte aan wetenschappelijke seksuele voorlichting van een generatie in volle seksuele emancipatiestrijd. (Schamper nr. 15, 1976
  Schamper licht haar lezers in over voorbehoedsmiddelen aan het begin van het academiejaar 1976/77 en komt zo tegemoet aan de behoefte aan wetenschappelijke seksuele voorlichting van een generatie in volle seksuele emancipatiestrijd. (Schamper nr. 15, 1976

  Op de barricade voor seksuele emancipatie

  Na het verbod van rector Bouckaert op het vertonen van illustraties tijdens de lezing 'pornografie: zin of onzin?' breekt aan de UGent op 13 maart 1969 de spreekwoordelijke...
 • Rector Anne De Paepe steunt de #HeforShe-campagne van de Verenigde Naties (foto UGent)
  Rector Anne De Paepe steunt de #HeforShe-campagne van de Verenigde Naties (foto UGent)

  SHEforSHE?

  81 vrouwelijke professoren hebben hun loopbaan aan de UGent afgerond en gingen in pensioen. 58 van hen zijn nog in leven, 30 van hen werden geïnterviewd door historica Lore...
 • Studenten tegen AIDS organiseren tijdens de AIDS-week in december 1988 een infomarkt in De Brug. Verschillende sociale organisaties maar ook private sponsors steunen de actie. (Collectie Unviersiteitsbibitheek Gent)
  Studenten tegen AIDS organiseren tijdens de AIDS-week in december 1988 een infomarkt in De Brug. Verschillende sociale organisaties maar ook private sponsors steunen de actie. (Collectie Unviersiteitsbibitheek Gent)

  1988 AIDS-week

  Na de schokgolf die de ontdekking van de ziekte aids in 1981 over de hele wereld teweegbrengt en de daarmee gepaard gaande stigmatiseringen van homoseksuelen, breekt het...

Het virtuele geheugen van de UGent

UGentMemorie brengt geschiedenis, herinneringen en erfgoed van de universiteit 
samen. Rode draad doorheen dit geheugen is de wisselwerking tussen
universiteit en stad, wetenschap en maatschappij.

UGentMemorie in de Kijker

Studenten tegen AIDS organiseren tijdens de AIDS-week in december 1988 een infomarkt in De Brug. Verschillende sociale organisaties maar ook private sponsors steunen de actie. (Collectie Unviersiteitsbibitheek Gent)

1988 AIDS-week

Na de schokgolf die de ontdekking van de ziekte aids in 1981 over de hele wereld teweegbrengt en de...
Filoloog en pedagoog Bob Carlier (1931-1990) groeide uit tot een van Vlaanderens bekendste seksuologen, die zich onder andere voor homo-emancipatie en feministische strijdpunten inspande (foto uit Schamper nr. 176, 1983).

Carlier, Bob (1931-1990)

De filoloog en pedagoog Bob Carlier was Vlaanderens bekendste seksuoloog. Hij werkte als assistent en werkleider aan het Seminarie voor...
Gender bestuur UGent

De eerste generatie vrouwelijke professoren

In 1913 is Irène Vanderbracht de eerste vrouwelijke professor van de UGent. Ze wordt aangezocht als docent voor de...
De Dolle Mina slogan "Baas in eigen buik" zal worden overgenomen door de voorstanders van legalisering van abortus in de jaren 1970 en 1980 (Collectie RosaDoc)

1971 Abortus, pro/contra

In 1971 publiceert ethicus en toekomstig professor Hugo van den Enden (1937-2007) het boek Abortus...
En nu naar Gent! Affiche ter promotie van de vernderlandste universiteit van Gent in 1930 (Collectie AMVC Letterenhuis)

Going English? Wie betaalt de rekening?

Aan de universiteit wordt steeds meer in het Engels gedoceerd. Dat is belangrijk voor de...
Lore Goovaerts schreef in 2016 haar masterproef over de eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent

Lore Goovaerts in de prijzen voor haar scriptie...

Lore Goovaerts schreef haar masterscriptie over de eerste generatie vrouwelijke professoren aan de...
Vicerector Freddy Mortier en de 11 mannelijke decanen van de UGent spreken zich uit voor een genderevenwicht in het universiteitsbestuur in de HeforShe-campagne, gelanceerd op 10 november 2016.

HeforShe

Anno 2016 zijn er aan de UGent 11 mannelijke decanen en slechts 2 van de 25 leidinggevende posities...
In de eregalerij van decanen in de faculteitszaal Letteren & Wijsbegeerte hangt ook taalkundige Josué De Decker, docent aan de collaborerende Vlaamse Hogeschool. Dat is niet naar de zin van het Comité voor Vaderland en Civisme.

Exact 100 jaar geleden opende de Vlaamse...

Een verleden van de UGent? In de faculteitszaal van de Blandijn draaiden leden van het ludieke...
In de Dienst voor Psychologische Raadgeving kunnen studenten met allerhande problemen terecht bij studentenartsen- en psychologen. Studieadvies, faalangst maar ook seksualiteit blijkt een belangrijke zorg van hun patiënten. (Schamper nr. 1, 1975)

Psycholoog Julien Quackelbeen overleden

Emeritus prof. dr. Julien Quackelbeen, gewoon hoogleraar in de Psychoanalyse en...
Hoogleraar regionale geografie Frans Snacken (1920-2016) was medestichter van de Gentse zeescouts De Wilde Eend.

Aardrijkskundige Frans Snacken overleden

Emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Wetenschappen Frans Snacken is op 20 september 2016...

‘De waarachtige studentenjaren waren die van Gent, met hun Vlaams en vrijzinnig ideaal, met hun romantiek, met hun belangstelling voor de wetenschap om de wetenschap en voor kunst en literatuur, met hun ruime geestelijke horizonten en ongebreidelde werkkracht, met de jeugdige illusie dat een geleerd mens ook een beter mens moest zijn.’

Edgard Blanquaert, student in 1914