1856 De zaak Brasseur

In de jaren vijftig van de negentiende eeuw raakt de Gentse Universiteit verwikkeld in een ultramontaanse hetze. De kerkelijke overheid neemt aanstoot aan het toenemende rationalisme en positivisme in de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Rechtsgeleerdheid. In 1856 komt het tot een confrontatie wanneer Hubert Brasseur in zijn college Natuurrecht op impliciete wijze de goddelijkheid van Christus loochent. Het ultramontaanse kamp grijpt de zaak aan om de smeulende bom tussen clerus en universiteit tot ontploffing te brengen. De bisschoppen spreken naar aanleiding van de affaire een banvloek uit over de rijksuniversiteit: de komende decennia gaan de katholieke West-Vlaamse jongens naar de Leuvense universiteit.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: