faculteit Wetenschappen

Julius Mac Leod, bloembioloog, flamingant en oprichter van 'Hoger Onderwijs voor het Volk' (Collectie Universiteitsarchief Gent).

Grafmonument Julius Mac Leod

De UGent neemt op de Gentse Westerbegraafplaats het meterschap op van de graven van acht opmerkelijke academici uit haar rangen. Julius Mac Leod is er een van.

Portret uit 1893 van Junius Massau, wiskundige actief in de 2de helft van de 19de eeuw (collectie Universiteitsbibliotheek Gent).

Grafmonument Junius Massau

De UGent neemt op de Gentse Westerbegraafplaats het meterschap op van de graven van acht opmerkelijke academici uit haar rangen. Junius Massau is er een van.

 

 

Prentbriefkaart van de Gentse Westerbegraafplaats, die sinds 1862 als 'Geuzenkerkhof' de graven van vele Gentse liberalen en vrijdenkers herbergt (collectie Beeldbank Stad Gent).

UGents funerair erfgoed

De geschiedenis van stad en universiteit zijn nauw met elkaar verweven. Gebouwen, iconische plaatsen en monumenten zijn daarvan de permanente...> lees meer
Instituut voor Nucleaire Wetenschappen in de Proeftuinstraat: reactorgebouw en laboratorium voor Kernchemie in het midden van de jaren 1960 (Collectie Universiteitsarchief Gent - foto R. Masson).

Laboratorium voor Kernfysica

De Tweede Wereldoorlog bracht een doorbraak in de kernfysica. Belgische onderzoekers sprongen op de trein van het kernonderzoek dankzij een krediet dat Union Minière in 1947 aan elk van de vier Belgische universiteiten schonk. In Gent gaf het aanleiding tot de prestigieuze Francqui Leerstoel voor de Franse kernfysicus André Berthelot (1912-1986) in 1949. Hij doceerde cursussen en bouwde samen met Franse en Belgische medewerkers een labo voor kernfysica dat hij overliet aan de jonge Julien Verhaeghe. Die zou het Natuurkundig Laboratorium van zijn legendarische voorganger Jules Verschaffelt (1870-1955) verder doorheen de ommezwaai naar de kernfysica loodsen. Na zijn emeritaat werd het labo gesplitst in het Laboratorium voor Kernfysica (1974-1992) onder leiding van Achiel Deruytter en het Laboratorium voor Magnetisme onder leiding van Godfried Robbrecht. Anno 2017 sorteert de nucleaire fysica onder de vakgroep Fysica en Sterrenkunde.

Laboratorium voor Analytische Scheikunde

State of the art uitgerust kreeg het Laboratorium voor Analytische Scheikunde van Julien Hoste (1921-2011) in 1963 onderkomen op de nieuwe site “Instituut voor Nucleaire Wetenschappen” (INW) in de Proeftuinstraat. Met de kernreactor THETIS en vanaf 1977 het cyclotron beschikte het Labo, later de vakgroep Analytische Chemie, over een intense bron van neutronen, protonen, deuteronen en helium-3 en -4 (alfa) voor diverse toepassingen in het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek.