faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Schilderij van Jan Palfyn, de uitvinder van de verlostang, in het Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde (Collectie Universiteitsarchief Gent).

Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde

De kloostercellen van het oude dominicanenklooster krijgen in 1991 een nieuwe bestemming als Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde. De emeriti en de artsen op rust van de Jan Palfynstichting gidsen je er langs de collectie historische objecten en instrumenten. Het medisch erfgoed in Het Pand is samengesteld uit het negentiende-eeuwse instrumentenkabinet van de universiteit, de Gallo-Romeinse collectie Deneffe en de verzameling zintuiglijke waarnemingen van Van Biervliet.