Stuurgroep UGent 1817- 2017

De stuurgroep UGent 1817-2017 bereidt het jubileum 1817-2017 voor. Het is samengesteld uit leden uit de verschillende faculteiten en diensten van de UGent en staat onder leiding van Lieve Bracke en Rik Van de Walle. Jochen Merlier is de operationeel coördinator van UGent 1817-2017 en secretaris van de Stuurgroep.

Huidige samenstelling van de stuurgroep UGent 1817-2017

 • Prof. dr. Dominique Adriaens, faculteit Wetenschappen

 • Prof. dr. Frederik Anseel, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 • Mevr. Lieve Bracke, Ere-Secretaris van de Raad van Bestuur van de UGent

 • Dhr. Wim Defoort, faculteit Diergeneeskunde

 • Prof. dr. Danny De Looze, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Dhr. Kristof De Moor, directeur bestuurszaken

 • Prof. dr. Gita Deneckere, faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UGentMemorie)

 • Mevr. Sophie Dewaele, kabinet van de rector

 • Prof. dr. Tina Kyndt, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 • Prof. dr. Rik Van de Walle, dekaan van de faculteit Ingenieurswetenschappen

 • Mevr. Fien Ysebie, Evenementencoördinator UGent

Contact

Jochen Merlier (afdeling Communicatie), Jochen.Merlier@UGent.be, 09 264 82 71