UZ-coryfee Francis Colardyn overleden

Op 10 juni 2016 overleed emeritus Francis Colardyn. Hij was een zeer gewaardeerd lesgever en dito wetenschapper aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, maar Colardyn zal als hoofdgeneesheer en afgevaardigd bestuurder ook altijd worden vereenzelvigd met het Universitair Ziekenhuis Gent. 

Niet enkel begeleidt hij in de jaren 2000 een organisatorische herstructurering waarbij het UZ beter in het Gentse stedelijke zorgnetwerk wordt ingebed, hij zal ook enkele nieuwbouwprojecten op poten zetten. Colardyn was een heel toegankelijk persoon, zowel voor collega's als patiënten. Dat het fonds voor hulpbehoevende patiënten van het UZ vanaf 2010 Colardyns naam zal dragen geeft z'n sociaalvoelendheid weg. 

Francis Colardyn werd 71 jaar. Meer valt over hem te lezen op UGentMemorie: http://www.ugentmemorie.be/personen/colardyn-francis-1944-2016. Info specifiek over mans academische carrière vindt u via onze professorendatabank UGentMemorialis: http://www.ugentmemorialis.be/catalog/000003721 

- 'Solidariteitsfonds Francis Colardyn' voor hulpbehoevende patiënten (UZ Gent)

Datum: 
maandag, juni 20, 2016 tot woensdag, juli 20, 2016