UGentMemorie durft her-denken in 2017

UGentMemorie zal het tweehonderdjarige jubileum van de UGent in 2017 voorbereiden! Het project dat het team van UGentMemorie daartoe indiende bij de Commissie Wetenschap en Maatschappij van de UGent is goedgekeurd.

 

Samenvatting van het project Durf her-denken

Onder het motto Durf her-denken wil het project UGentMemorie het tweehonderdjarige jubileum van de UGent 1817-2017 op een innovatieve en aanstekelijke manier voorbereiden. De horizon van 2017 biedt een hefboom om het verleden van de UGent, dat een rijke bron vormt van wetenschappelijk en maatschappelijk engagement, enerzijds te verdiepen en anderzijds te communiceren naar een breed publiek.

In de aanloop naar het jubileumjaar zal UGentMemorie het ‘geheugen’ van de universitaire gemeenschap aanboren, door middel van het uitvoeren van interviews en het valoriseren van het academisch erfgoed. Op basis hiervan zal zowel op www.UGentMemorie.be als in boekvorm gepubliceerd en een veelzijdige publiekswerking opgezet worden.

Thema’s waarrond UGentMemorie diepgaander wil werken zijn: universiteiten in oorlog en conflict (met als case UGent in ’14-’18), het internationaal engagement van UGent (van Ganda-Congo tot Zuid-Korea) en universiteit en mensenrechten (van Daniël Varoujean tot Ai Wei Wei).

Uitdrukkelijk is het de bedoeling om de academische gemeenschap via ‘digital history’ te betrekken bij de herdenkingsactiviteiten en bijvoorbeeld via Erfgoeddagen het grote publiek te laten kennismaken met de geschiedenis van UGent.

Het project zal ten slotte culmineren in een grote overzichtstentoonstelling (met bijhorende catalogus) over tweehonderd jaar universiteitsgeschiedenis die aan het begin van het jubileumjaar feestelijk geopend wordt.

Projectgegevens

UGentMemorie is gegroeid in de schoot van het wetenschap en maatschappij-project over 'August Vermeylen en zijn netwerken' van de vakgroep Geschiedenis en het Instituut voor Publieksgeschiedenis. Fien Danniau en Ruben Mantels zijn de wetenschappelijke medewerkers. Het nieuwe project, 'Durf her-denken. UGentMemorie, bouwen aan het geheugen van de UGent 1817-2017', wordt gepromoot door Gita Deneckere (vakgroep Geschiedenis). Christophe Verbruggen (vakgroep Geschiedenis), Pieter Dhondt (vakgroep Pedagogiek), Luc François (vakgroep Geschiedenis) en Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek) zijn de co-promotoren. Het kreeg de maximale looptijd van 4 jaar: 2012 t.e.m. 2015.

Denk mee!

Het jubileumproject gaat officieel van start op 1 januari 2012. Vanaf dan zal het team zich door allerlei UGent'ers laten inspireren voor interessante projecten. Leunt je onderzoek aan bij de geschiedenis van de universiteit, haar wetenschappers of patrimonium? Gepassioneerd door de materiële of intellectuele erfenis van je vakgroep of vereniging? Dan zijn we geïnteresseerd om het via dit publicatieplatform of een of andere activiteit mee in te ondersteunen. Neem vrijblijvend contact op via fien.danniau@ugent.be.

Datum: 
maandag, november 14, 2011 tot dinsdag, februari 14, 2012