Samenwerkingsprotocol tussen Universiteit Gent en Museum Dr. Guislain

UGent en Museum Dr. Guislain hebben op 22 september 2013 een samenwerkingsprotocol afgesloten. Het nieuwe raamakkoord, plechtig ondertekend door Rector Van Cauwenberge en museumdirecteur Annemie Calliau, biedt een officieel kader voor bestaande en nieuwe samenwerkingen tussen museum en universiteit.

In 2006 werd Joseph Guislain door de luisteraars van Radio 2 Oost-Vlaanderen en de studenten en medewerkers van de Universiteit Gent verkozen tot ‘De Grootste Prof van de UGent’. Dit was de start van gesprekken tussen het Museum Dr. Guislain en de universiteit om op een regelmatige basis samen te werken.

In het kader van de nieuwe overeenkomst wordt de figuur van Guislain - die universiteit en museum verbindt - verder uitgediept. Zo staat een langverwachte biografie van Joseph Guislain in de steigers. In 2017, in het kader van de viering van 200 jaar Universiteit Gent, zal die worden afgerond als resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Museum Dr. Guislain, de vakgroep Geschiedenis, de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie en de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent. De biografie zal worden gepresenteerd naar aanleiding van de uitreiking van de Dr. Guislain Award op 10 oktober 2017 in Gent, dit in samenwerking met Janssen Research & Development. UGentMemorie zal intensief betrokken zijn bij dit biografieproject.

De plechtige ondertekening van het samenwerkingsprotocol vond plaats in het kader van het project De platgereden ijzerdraad, een samenwerking tussen 100 jaar Vooruit, Het Kip, kunstenaar William Phlips en het Museum Dr. Guislain.

Contact

Patrick Allegaert, Artistiek leider Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent
T. +32 (0)9 216 35 95
info@museumdrguislain.be
www.museumdrguislain.be

Datum: 
zaterdag, september 21, 2013 tot maandag, oktober 14, 2013