Rebelse Gentenaar van de UGent

Welke Gentse rebel verdient de Noord-Zuid erestrop?

Belmundo is een activiteitenreeks in Gent tijdens het voorjaar van 2014 die internationale solidariteit op de voorgrond plaatst. Hun campagne 'Rebel zkt. Rebel' plaatst mensen in de kijker die geweldloos streven naar vrede. Deze mensen moeten vaak, als rebellen, tegen de stroom inroeien. Ook in het (historisch rebelse) Gent zijn heel wat mensen internationaal solidair. Ze zijn actief in het Zuiden, of nemen initiatieven in Gent die bijdragen tot internationale solidariteit. Welke Gentenaar is het meest 'rebel' in zijn/haar internationale solidariteit en verdient de Noord-Zuid erestrop?

Tot 24 februari 2014 kan je stemmen op één van de tien genomineerden, waaronder drie UGent'ers: Prof Marleen Temmerman, Inge Neefs en wijlen Prof. Patricia Claeys. 

  • Marleen Temmerman zet zich onder andere in voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van kwetsbare groepen in de wereld.
  • Inge Neefs is actief in verschillende organisaties die zich inzetten voor rechtvaardigheid in Palestina.
  • Patricia Claeys streed jarenlang voor gezondheidszorg voor kwetsbaren in Nicaraqua, vooral voor vrouwen. 

Op donderdag 27 februari 2014 wordt de winnaar bekendgemaakt door Belmundo.

 

Datum: 
vrijdag, januari 31, 2014 tot maandag, maart 31, 2014