Publicatie: Balans en Perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen

Het academisch erfgoed van de Vlaamse universiteiten werd de voorbije jaren doorgelicht door het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed. Het project bracht heel wat interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van deze weinig gekende collecties. De resultaten van het project werden nu samengebracht in de publicatie “Balans en perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen“.

In de bijlagen van deze publicatie worden de collecties academisch erfgoed afzonderlijk beschreven. Deze collectiebeschrijvingen zijn gratis te downloaden:

Datum: 
woensdag, mei 14, 2014 tot zondag, juni 15, 2014