Psycholoog Julien Quackelbeen overleden

Emeritus prof. dr. Julien Quackelbeen, gewoon hoogleraar in de Psychoanalyse en raadplegingspsychologie van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen is overleden te Lemberge op 24 september 2016. Hij stond aan het hoofd van het Seminarie en laboratorium voor raadplegingspsychologie en klinische diagnostiek.

  • Prof. dr. Julien Quackelbeen werd geboren te Ruien op 28 februari 1935.
  • Op 1 januari 1957 behaalde hij het diploma van licentiaat in de Opvoedkundige Wetenschappen.
  • De Universiteit Gent verleende hem op 21 oktober 1966 de titel van doctor in de Psychologische en Pedagogische wetenschappen, richting wetenschappelijke pedagogiek.
  • Hij begon zijn loopbaan aan de Universiteit Gent op 16 december 1960 als assistent in bovenvermelde faculteit.
  • Op 1 maart 1971 werd hij benoemd tot voltijds docent aan de faculteit van de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen.
  • Op 1 oktober 1974 werd prof. dr. Julien Quackelbeen  bevorderd tot gewoon hoogleraar in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
  • Professor Julien Quackelbeen werd eervol ontslag verleend op 1 oktober 2000 en was vanaf dan gemachtigd de titel van emeritus gewoon hoogleraar te voeren.
Datum: 
zaterdag, september 24, 2016