Psycholoog Ivan Mervielde overleden

Op 22 augustus 2011 is te Gent prof. dr. Ivan Mervielde, gewoon hoogleraar in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, overleden.

Hij werd geboren te Gent op 11 januari 1947. Hij behaalde aan de UGent in 1969 het diploma van licentiaat in de Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (optie Pedagogiek en
Ontwikkelingspsychologie).

Hij vatte op 1 oktober 1970 als assistent zijn academische loopbaan aan in de Gentse universiteit in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Op 1 januari 1974 behaalde prof. dr. Mervielde zijn Master of Arts in Psychology aan de University of California (VS).

Op 23 november 1977 promoveerde hij aan onze universiteit tot doctor in de Psychologische en Pedagogische wetenschappen, richting Ontwikkelings- en Klinische Psychologie.

Op 1 april 1979 werd hij bevorderd tot eerstaanwezend assistent en op 1 april 1983 tot werkleider aan het Sem. & Lab. voor Ontwikkelings- en Persoonlijkheidspsycholgie.

Bij besluit van de Raad van Bestuur van 25 juni 1991 werd prof. dr. Mervielde met ingang van 1 oktober 1991 benoemd tot hoofddocent en belast met een opdracht inzake academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap binnen het vakgebied persoonlijkheidspsychologie.

Op 1 oktober 1997 werd prof. dr. Mervielde bevorderd tot hoogleraar in de vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie.

Op 1 oktober 2003 werd hij bevorderd tot gewoon hoogleraar in diezelfde vakgroep, waarvan hij tot aan zijn overlijden vakgroepvoorzitter was.

Prof. dr. Mervielde was lid van de Raad van Bestuur van de Belgische Federatie van Psychologen en stichtend lid van de European Association of Personality Psychology.

Prof. dr. Mervielde is gewezen gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit van Leuven, gewezen President van de European Association of Personality Psychology en gewezen Editor-in-chief van de European
Journal of Personality.

Prof. dr. Mervielde is houder van de volgende eretekens van nationale orden: Commandeur in de Kroonorde en Grootofficier in de Orde van Leopold II.

(tekst rectoraat UGent)

Datum: 
zondag, augustus 21, 2011