Oproep: Victor D'Hondt, de Gentenaar die de wereld leerde stemmen

Professor Marc Hooghe is de initiatiefnemer van een project rond de Gentse hoogleraar Victor D'Hondt. Op 30 mei 2013, honderdtwaalf jaar na het overlijden van D'Hondt, wordt hij ontvangen op het Stadhuis. In deze petitiebrief doet hij een oproep om de belangrijke verdiensten van D'Hondt te erkennen en herdenken.

Victor D'Hondt: De Gentenaar die de wereld leerde stemmen

De “methode D’Hondt” is een term die vertrouwd klinkt bij verkiezingen. Minder mensen weten dat de term verwijst naar Victor D’Hondt (1841-1901), hoogleraar rechten en wiskunde aan de Universiteit van Gent. Victor D’Hondt was niet alleen een vooraanstaand geleerde en professor aan de Gentse universiteit, maar hij zette zich ook actief in om de verdere uitbouw van de democratie in België mogelijk te maken. België had in de 19de eeuw nog een meerderheidssysteem, waarbij de te begeven zetels naar de grootste partij gingen. Dat betekende dat heel veel mensen hun stem verloren zagen gaan, en er niet in slaagden hun visie ook te laten doordringen tot het parlement.

Victor D’Hondt ontwikkelde daarop een systeem met opeenvolgende kiesdelers, waardoor de zetels op een evenredige manier konden worden verdeeld naargelang het aantal behaalde stemmen. Het systeem-D’Hondt werd inderdaad ingevoerd, niet alleen in België maar ook in tientallen andere landen, zoals Argentinië, Brazilië, Denemarken, Finland, Israel, Japan, Polen, Portugal, Spanje en Turkije. Victor D’Hondt leverde op die manier een heel concrete bijdrage aan de uitbouw van de parlementaire democratie wereldwijd. Dankzij het systeem dat hij ontwikkelde is het mogelijk dat parlementen, overal ter wereld, op een eerlijke en duidelijke manier de mening van het volk vertegenwoordigen.

Eerlijke en vrije verkiezingen zijn zonder meer het belangrijkste kenmerk van een democratie. Wat te vaak vergeten wordt is dat dit ook betekent dat er eerlijke en rechtvaardige verkiezingsprocedures moeten zijn, en Victor D’Hondt is daarbij zonder meer een pionier op wereldvlak. Het is daarom spijtig dat de figuur van Victor D’Hondt zelf vaak wordt vergeten.

Oproep aan de stad Gent

De Universiteit Gent en de stad Gent zijn historisch nauw met elkaar verbonden. In het verleden heeft het Gentse stadsbestuur ook vaak belangrijke professoren van de Universiteit vereerd via bijvoorbeeld een straatnaam of een ander aandenken.

Op 30 en 31 mei 2013 verzamelen de Belgische en Nederlandse politieke wetenschappers voor hun jaarlijks congres voor het eerst in Gent. Wij zijn heel dankbaar voor die gastvrijheid van de stad en de universiteit, en we willen van de gelegenheid gebruik maken om ook aandacht te vragen voor de wat vergeten figuur van Victor D’Hondt. Als er iemand de evenredige parlementaire democratie heeft mogelijk gemaakt, dan is het wel deze Gentse hoogleraar. Ter gelegenheid van het 12de gezamenlijk Belgisch-Nederlands politicologenetmaal, dat in Gent doorgaat op 30-31 mei 2013, vragen we dan ook aan het Gentse stadsbestuur, om bij komende mogelijkheden tot plaatsnaamgeving ook rekening te houden met deze zeer verdienstelijke Gentenaar die volledig onbaatzuchtig een systeem ontwierp waardoor parlementen overal ter wereld op een proportionele manier de wil van het volk weerspiegelen.

Voor meer informatie over deze petitie-actie: Marc.Hooghe@soc.kuleuven.be

Lees meer over Victor D'Hondt

Datum: 
donderdag, mei 16, 2013 tot woensdag, juni 5, 2013