Marc Verloo (1943-2020)

Professor dr. ir. Marc Verloo, emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen overleed op 10 april 2020 te Gent.

 

Prof. dr. ir. Marc Verloo wordt geboren in Oudenaarde op 8 december 1943.

In 1966 studeert hij af als Landbouwkundig ingenieur en in 1974 behaalt hij de graad van doctor in de Landbouwwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent.

Op 1 september 1969 start zijn loopbaan aan de Rijksuniversiteit Gent als assistent. Vervolgens is hij van 1978 tot september 1986 actief als werkleider en van 1987 tot 1992 als directeur-diensthoofd in het Laboratorium voor Analytische Agrochemie. Op 1 oktober 1986 wordt prof. dr. ir. Verloo benoemd tot docent, in 1991 tot hoofddocent, in 1995 tot hoogleraar en in 1999 tot gewoon hoogleraar. Prof. dr. ir. Marc Verloo is voorzitter van het Centrum voor Milieusanering van 1995 tot 2000. Van 1997 tot 2002 en van 2006 tot 2009 is hij voorzitter van de vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie. Daarnaast is hij ook van 2000 tot 2001 secretaris van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen.

Zijn laboratorium is een van de eerste laboratoria in België die expertise en analytische mogelijkheden ontwikkelt voor de studie van sporenelementen in het milieu. Het is dan ook het centrale laboratorium van het in de schoot van het I.W.O.N.L. opgerichte Centrum voor Onderzoek van Sporenelementen. In het kader van het FAO-European Cooperative Network on Trace Elements heeft zijn laboratorium het statuut van Liaison Centre voor coördinatie van onderzoek met betrekking tot "Estimation of trace element status by chemical soil and plant analysis". Het is tevens een van de Referentie Laboratoria van het "Bureau Communautaire de Références" (BCR) van de EG voor ontwikkeling en standaardisatie van analyse¬methoden voor gronden, sedimenten en planten. In dit netwerk zijn 21 laboratoria uit 14 verschillende landen opgenomen.

Marc Verloo is naast een bijzonder toegewijd lesgever, tevens zeer actief in de internationale opleidingen Physical Land Resources en Environmental Sanitation. Hij heeft een diepe en blijvende indruk gemaakt op vele generaties nationale en internationale studenten wereldwijd.

Op 1 oktober 2009 wordt aan prof. dr. ir. Marc Verloo het emeritaat verleend.

Datum: 
maandag, mei 11, 2020 tot dinsdag, mei 11, 2021