Lore Goovaerts in de prijzen voor haar scriptie over vrouwelijke professoren

Lore Goovaerts schreef haar masterscriptie over de eerste generatie vrouwelijke professoren aan de UGent. Van de 81 gepensioneerde vrouwelijke professoren zijn er nog 58 in leven. 31 van hen werden door Lore geïnterviewd. Het resultaat is te lezen in haar scriptie "Het glazen plafond doorbroken?". In het kader van de huidige #HeforShe-campagne verwerkte ze haar onderzoek tot het dossier "SheforShe?" op UGentMemorie.

Haar voornaamste bevinding? Hun pioniersrol valt niet samen met een feministisch engagement, integendeel. De vrouwen spreken niet met één stem. Hun ervaringen en percepties leveren inzichten over de huidige genderongelijkheid aan de UGent.

Van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent kreeg Lore op 23 november een eervolle vermelding voor haar scriptie en ook voor de Scriptieprijs DiverGent is ze genomineerd.

 

 

Datum: 
woensdag, november 23, 2016