Juriste Gerda De Bock overleden

Gerardina De Bock, emeritus gewoon hoogleraar in de faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, is op 20 juni 2011 te Gent overleden.

Zij werd geboren te Antwerpen op 3 mei 1922. Zij behaalde aan onze Alma Mater het diploma van licentiaat in de criminologie en van doctor in de rechten.

Zij vatte op 6 april 1954 als docent haar academische loopbaan aan in de UGent in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, met een opdracht inzake academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

Zij werd met ingang van 1 oktober 1968 benoemd tot buitengewoon hoogleraar.

Met ingang van 1 oktober 1970 werd zij benoemd tot gewoon hoogleraar.

Prof. De Bock is gewezen directeur-diensthoofd van het Seminarie voor Sociale en Gerechtelijke Jeugdbescherming, alsook gewezen secretaris en decaan van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Voor prof. Gerardina De Bock haar loopbaan begon aan de UGent deed zij haar stage als advocaat aan de Rechtbank van Gent, was zij tewerkgesteld als aspirant en navorser bij het N.F.W.O. en was zij directrice bij het Stedelijk Instituut voor Sociale Studie in Gent.

Met ingang van 1 oktober 1984 werd haar eervol ontslag verleend en werd zij gemachtigd de titel van emeritus gewoon hoogleraar te voeren.

Prof. Gerardina De Bock is bij Koninklijk Besluit van 6 juni 1975 benoemd tot Commandeur in de Kroonorde en bij Koninklijk Besluit van 7 mei 1985 tot Grootofficier in de Orde van Leopold II.

Prof. De Bock is houder van volgend burgerlijk ereteken: Burgerlijke medaille 1e klasse (1976).

Zij was lid van de Nederlandstalige afdeling van de Hoge Raad voor de Volksopleiding en lid en ondervoorzitter van de Nationale Raad voor Jeugdbescherming.

(tekst rectoraat UGent)

Datum: 
zondag, juni 19, 2011