Jokerweek 2016. Bouw mee aan het Imaginair Museum over Universiteit en Stad

Tentoonstelling in het STAM over universiteit en stad

In oktober 2017 viert de UGent de 200ste verjaardag van haar stichting. De vakgroepen Geschiedenis en Architectuur & Stedenbouw bereiden samen met het STAM een tentoonstelling voor met historische, hedendaagse en toekomstige perspectieven over de relatie stad en universiteit. Docenten en studenten worden uitgenodigd om actief te participeren aan de inhoudelijke reflectie en voorbereiding van UGent 1817-2017.

Jokerweek 21-25 maart 2016

Verschillende voortrajecten van studenten geschiedenis, architectuur en sociale agogiek vinden een eerste culminatiepunt in de Jokerweek. Dit jaarlijks evenement van de opleiding architectuur staat in 2016 in het teken van Universiteit & Stad en opent de werk- en presentatievloeren voor studenten van andere faculteiten. Studenten en docenten buigen er zich over de positie van de universiteit in de stad als patrimonium, stadskroon, bedrijf, gemeenschap en maatschappelijk laboratorium via lezingen, presentaties, visualisaties, modellen, plannen en verbeelding.
Op het einde van de Jokerweek wordt de veelheid aan referenties en inspiraties op één locatie bijeengebracht, als een imaginair museum. Bedoeling van de Jokerweek is niet om de tentoonstelling te ‘produceren’, maar om de grenzen ervan te verkennen en de uitdaging scherp te stellen.

Bouw mee aan het Imaginair Museum

Studenten en docenten van alle faculteiten zijn welkom om te participeren aan de voorbereiding van UGent 1817-2017 en de Jokerweek. De geschiedenis, het heden en de toekomst van het stedelijk en/of maatschappelijk engagement van een faculteit, vakgroep of laboratorium kan samen met studenten op uiteenlopende manieren geëxploreerd worden. Voor, tijdens of na de Jokerweek.

Interesse in de Jokerweek of de voorbereiding van UGent 1817-2017?
Neem contact op via Michiel.Dehaene@ugent.be of Gita.deneckere@ugent.be
Krijg meer info op XX september, XXuur in XXX

Datum: 
donderdag, september 10, 2015 tot woensdag, februari 24, 2016