Going English? Wie betaalt de rekening?

Aan de universiteit wordt steeds meer in het Engels gedoceerd. Dat is belangrijk voor de internationale aantrekkingskracht van de opleidingen en nuttig voor de taalkennis van de studenten, zo luidt het bij beleidsmakers. Maar wat zijn de effecten van de versoepeling van de taalwetgeving op de onderwijspraktijk en de instroom van studenten? Welke pedagogische en maatschappelijke prijs betalen we voor onderwijs in een vreemde taal? Wie kan sluipende verengelsing nog een halt toe roepen, nu ook de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) een uitbreiding van het Engelstalig aanbod adviseert?

Een nieuw debat over de taal van het hoger onderwijs

De UGent kent een tumultueuze taalgeschiedenis: Latijn, Frans en Nederlands werden achtereenvolgens met vuur en actie bepleit en bestreden. August Vermeylen, de eerste rector van de vernederlandste universiteit in 1930 besefte heel goed wat de emancipatorische kracht is van hoger onderwijs in eigen taal. Aan de vooravond van het jubileum van de UGent en met de blik op de toekomst zijn we het aan onszelf en de maatschappij verplicht een fundamenteel debat over de taal van het hoger onderwijs te voeren.

Dat debat vindt plaats op 7 maart

 • 19u30: Pleidooi

  • Ad Verbrugge, cultuurfilosoof Vrije Universiteit Amsterdam, oprichter oprichter en voorzitter van de vereniging Beter Onderwijs Nederland.

 • 20u00: Debat met​

  • Moderator: Jan Hautekiet

   • Ann Buysse, onderwijsdirecteur faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

   • Koen De Bosschere, vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, voorzitter van de opleidingscommissie Computerwetenschappen

   • Luc Taerwe, voorzitter Chinaplatform, expertgroep Internationalisering

   • Hendrik Vos, onderwijsdirecteur faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

   • Zoë Van Damme, studentenvertegenwoordiger Gentse Studentenraad & lid Sociale Raad UGent

 • 21u30: Gelegenheid tot napraten bij een glas

Praktisch

Dinsdag 7 maart 2017 om 19u30, auditorium E, Blandijnberg 2, Gent.
Gratis inkom, gelieve aan te melden via https://webapps.ugent.be/eventManager/events/goingenglish.
Going English? is een organisatie van UGentMemorie (vakgroep Geschiedenis) en het August Vermeylenfonds-afdeling UGent.

NB: "Go Dutch", uitdrukking: ieder voor zich betalen

Datum: 
dinsdag, maart 7, 2017