Dies natalis 2015

 

 Op vrijdag 20 maart viert onze Alma Mater de stichtingsdag van de vernederlandste universtiteit. Zoals in elke universiteit is de dies natalis een jaarlijks terugkerend ritueel. Even traditiegetrouw is er op die dag niet alleen een optocht van hoogleraren in de Voldersstraat, maar ook de uitreiking van de eredoctoraten aan vijf vermaarde topwetenschappers. Vijf faculteiten mochten dit jaar een kandidaat voordragen.
 

  • Institutioneel eredoctoraat voor Berlinde De Bruyckere. De Gentse Berlinde De Bruyckere is een van de weinige vrouwelijke Belgische kunstenaars die internationaal furore maakt. In 2013 vertegenwoordigde ze ons land op de Biënnale van Venetië, waar ze onder curatorschap van John M. Coetzee het Belgische paviljoen verzorgde met het werk Kreupelhout. Met de toekenning van een eredoctoraat wil de Universiteit Gent aantonen dat ze ervan overtuigd is dat wetenschap en kunst op een bijzondere manier met elkaar verbonden zijn en elkaar zelfs kunnen versterken.
  • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: professor Christopher Clark (St. Catharine's College, University of Cambridge). In de massa vakliteratuur die de laatste jaren verscheen rond de Eerste Wereldoorlog springt Christopher Clarks werk “The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914”er om diverse redenen uit. Hij boort verschillende nieuwe bronnen aan en wakkert daarmee de discussie over het vraagstuk over de aanloop naar WO I aan.
  • Faculteit Rechtsgeleerdheid: professor Burkhard Hess (Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law en Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). De naam Burkhard Hess klinkt ook ver buiten het vakgebied als een klok. De Duitse jurist leidt aan het Max Planck Institute Luxembourg een internationaal team dat werkt aan harmonisatie van het Europees en internationaal proces- en tenuitvoerleggingsrecht, de rechtsvergelijking, bemiddeling en de collectieve rechtsvorderingen.
  • Faculteit Diergeneeskunde: professor Virginia Reef (New Bolton Center, University of Pennsylvania). Professor Reef is gespecialiseerd in het echografisch onderzoek van het hart van grote dieren, al spitst haar werk zich vooral toe op paarden. Ze is een wereldautoriteit op het gebied van inwendige ziekten en beeldvorming van grote huisdieren. Het is haar verdienste dat er afgelopen dertig jaar een enorme vooruitgang is geboekt in zowel de cardiologie, de diagnostische echografie en sportgeneeskunde bij het paard.
  • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: professor Mark van Loosdrecht (Technische Universiteit Delft). Professor van Loosdrecht is als microbioloog een wereldautoriteit op het gebied van waterzuivering. Hij doet onderzoek naar de eigenschappen van micro-organismen en microbiële gemeenschappen in technische systemen. Zijn onderzoek naar het gedrag van bacteriën onder dynamische condities zorgt voor nieuwe manieren om water te zuiveren en waardevolle stoffen te maken uit afvalmateriaal.
  • Faculteit Farmaceutische Wetenschappen: professor John J. LiPuma (School of Public Health, University of Michigan Medical School, Ann Arbor). Professor LiPuma wijdde het grootste deel van zijn leven aan de strijd tegen mucoviscidose. Hij doet microbiologisch onderzoek naar respiratoire infecties bij mucoviscidosepatiënten, informeert collega-wetenschappers en artsen op internationale en nationale bijeenkomsten én patiënten en hun familie via informatieavonden.

Meer weten over de eredoctoraten? In het kader van de viering van Dies Natalis en de uitreiking van de eredoctoraten geven ze verschillende lezingen. 

Datum: 
donderdag, maart 19, 2015 tot zondag, april 19, 2015