De Vlaamsche Hoogeschool (1916-1918) in Knack

Knack schrijft deze week over de Eerste Wereldoorlog in Gent. Een van de bijdragen bestaat uit een interview met UGentMemorie-medewerker Ruben Mantels over 'de meest gehate instelling van Gent': de Vlaamsche Hoogeschool. Als 'Von Bissinguniversiteit' opereerde die twee jaar lang als activistische universiteit, tot ze samen met de Duitse nederlaag ten onder ging. U vindt het hele interview in bijlage in pdf.

Het interview is gebaseerd op het boek Gent. Een geschiedenis van universiteit en stad, 1817-1940 dat in 2013 werd uitgegeven bij Mercatorfonds.

Datum: 
donderdag, mei 8, 2014 tot dinsdag, juli 8, 2014