De 150ste geboortedag van Henry van de Velde

In 2013 wordt Henry van de Velde gefêteerd, de wereldberoemde architect die op 3 april 1863 - honderdvijftig jaar geleden - geboren werd. Hij was een fenomenaal ontwerper van meubelen en tijdschriften tot huizen en gebouwen zoals de Boekentoren. Sinds 1925 was Van de Velde ook verbonden aan de Gentse universiteit en doceerde hij aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde.

Het emeritaat van Van de Velde

Op 9 juli 1936 vond in de Aula een huldeplechtigheid plaats bij gelegenheid van het emeritaat van Van de Velde; hij was toen 73 jaar oud. Academische overheid, professoren, studenten en prominenten waren aanwezig. In zijn dankwoord sprak Van de Velde over de universiteitsbibliotheek die hij aan het bouwen was:

‘Op korten afstand van hier, rijst op dit ogenblik de toren der nieuwe bibliotheek over de Universiteit de hoogte in, en weldra zullen op hun beurt de bibliotheekgebouwen en de nieuwe lokalen van ons Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde verrrijzen. Aldus moet ik nog een groot deel van mijn krachten wijden aan dit werk dat me op zulke innige wijze met de Alma Mater verbonden houdt. Ik heb de ambitie een bouwwerk op te richten dat getuigen zal van mijn geloof in de toekomst eener rationele architectuur, maar vooral van het gevoel van genegen toewijding dat me verbindt met allen, die ik hier aan de Universiteit leerde kennen en waarderen. Monument van geloof en dankbaarheid! Het past dat het hoog ten hemel klimt, tot op de hoogte van wat ik gevoel voor u allen, na eene zoo buitengewone hulde.’

‘Monument van geloof en dankbaarheid’: ook vandaag torent hij nog hoog boven de stad uit, honderdvijftig jaar na de geboorte van zijn architect.

Lees meer over Henry van de Velde
Lees meer over het Henry van de Veldejaar

 

Datum: 
dinsdag, april 2, 2013 tot woensdag, april 3, 2013