Auguste Van den Brande (1930-2020)

Auguste (Gust) Van den Brande, hoofdbibliothecaris en hoogleraar aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen is te Gent op 26 maart 2020 overleden.

 

Auguste Van den Brande wordt geboren te Bondo, Congo op 14 oktober 1930.

In 1954 behaalt hij het diploma van doctor in de Rechten en in 1956 wordt hij zijn licentiaat in de Sociale Wetenschappen. Hij doctoreert in de Sociale Wetenschappen in 1974 met het proefschrift 'Ontwerp van een macro-sociologisch model voor het Belgische politieke systeem: 1954-'68'.

Hij start zijn loopbaan aan de toenmalige Rijksuniversiteit Gent in 1955 als assistent.

Op 1 januari 1957 wordt hij benoemd als bibliothecaris in de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Gent, op 1 januari 1966 aangesteld als conservator en vanaf 1 januari 1981 als hoofdbibliothecaris in de Centrale Bibliotheek.

Erehoofdbibliothecaris en ere gewoon hoogleraar Auguste Van den Brande heeft een stamboom aan de universiteit. Zijn vader Jozef Van den Brande was als bioloog en verbonden aan de Landbouwhogeschool, de voorloper van de huidige faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Zijn schoonvader Urbain Stuyck was hoogleraar aan de faculteit Rechten en was tussen 1954 en 1959 eveneens hoofdbibliothecaris. Auguste Van den Brande volgt ook dit dubbele pad, en maakte zowel als socioloog en als bibliothecaris carrière.

Als hoofdbibliothecaris in de periode 1981-1990 is Van den Brande verantwoordelijk voor de introductie van de digitalisering. Vanaf 1985 wordt het automatiseringspakket Dobis-Libis in gebruik genomen, dat later door Aleph vervangen wordt. Als gevolg hiervan verandert de universiteitsbibliotheek fundamenteel en wordt de Boekentoren een ‘elektronische bibliotheek’, met personal computers, cd-roms en databanken. Als hoofdbibliothecaris stuurt Van den Brande deze vernieuwing aan. Hij zorgt er ook voor dat het nieuwe digitale netwerk gedecentraliseerd wordt naar de faculteiten.

Auguste Van den Brande staat bekend als een beminnelijk, eerder beschouwend man, die met grote verantwoordelijkheidszin zijn instelling leidt; een zachte mens in de soms erg concurrentiële wereld die de universiteit is. In 1990 krijgt hij de kans om als gewoon hoogleraar voltijds te doceren aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen. Hij wordt als hoofdbibliothecaris vervangen en opgevolgd door Guido Van Hooydonk.

Op 1 oktober 1995 gaat hij op emeritaat en kan de titel ere gewoon hoogleraar dragen.

Ten gevolge van de coronamaatregelen vond de afscheidsplechtigheid noodgedwongen plaats in zeer intieme kring. Gust zal op een later moment samen herdacht worden.

Datum: 
maandag, mei 11, 2020 tot dinsdag, mei 11, 2021