Aardrijkskundige Frans Snacken overleden

Emeritus gewoon hoogleraar van de faculteit Wetenschappen Frans Snacken is op 20 september 2016 overleden. Hij gaf Aardrijkskunde aan de faculteit Wetenschappen maar is ook bekend als oprichter van de Wilde Eend, de zeescouts van Gent, in 1945.

Professor Frans Snacken werd geboren te Gent op 24 december 1920.
Hij behaalde het diploma Licentiaat in de Aardrijkskunde in 1944.
Hij begon zijn loopbaan aan de Universiteit Gent op 2 oktober 1948 als assistent aan het laboratorium voor Fysische Aardrijkskunde.
Op 1 oktober 1953 werd hij werkleider in voormeld labo.
Op 1 oktober1955 werd hij benoemd tot werkleider in voormeld labo.
Op 11 maart 1959 werd hij benoemd tot docent aan de leerstoel Regionale Aardrijkskunde van de faculteit Wetenschappen.
Op 1 april 1963 bevorderde hij tot gewoon hoogleraar aan de leerstoel Regionale Aardrijkskunde van de faculteit Wetenschappen.
 
Professor Frans Snacken werd eervol ontslag verleend op 1 oktober 1985 en was vanaf dan gemachtigd de titel van emeritus gewoon  hoogleraar  te voeren.

Datum: 
dinsdag, september 20, 2016