3865 Gentse professoren in UGentMemorialis.be

www.UGentMemorialis.be bevat informatie over alle Gentse professoren (docenten, hoogleraren, gastdocenten en gastprofessoren), vanaf de oprichting in 1817 tot 2015. Het biedt gegevens over hun loopbaan en publicaties aan de UGent. Waar de bronnen en de privacy-wetgeving dat toestaan zijn biografische gegevens, portretten, informatie over de opleiding, sociale afkomst, extra-universitaire engagementen en relaties met andere professoren toegevoegd. Daarnaast biedt UGentMemorialis informatie over de soms complexe geschiedenis en evolutie van de faculteiten, instituten, scholen en vakgroepen van de UGent

www.UGentMemorialis.be is een spin-off van het UGentMemorie-project en de eerste Belgische professorendatabank. Met de blik op UGent 1817-2017 en als stimulans voor nieuw onderzoek en herdenkingsinitiatieven zetten de Vakgroep Geschiedenis en de Universiteitsbibliotheek Gent via UGentMemorialis een oude academische traditie verder om het professorenkorps te presenteren in gedenkboeken. Versnipperde kennis uit andere de gedrukte Libri Memoriales van 1913 en 1960, de administratieve gidsen en jaarboeken, secundaire literatuur en het Universiteitsarchief worden er samengebracht en ontsloten.

Schrijf mee aan de geschiedenis van de UGent

www.UGentMemorialis.be is niet volkomen. Naarmate we meer informatie krijgen en verifiëren wordt de databank geüpdatet. Wie opmerkingen of toevoegingen wil doen kan dat via memorialis@ugent.be.
We hopen dat UGentMemorialis inspireert om biografische teksten te schrijven over overleden vakgenoten of collega's die worden gepubliceerd op deze website UGentMemorie.be en gelinkt aan de persoonsfiche in de databank UGentMemorialis.be. Alle voorstellen zijn van harte welkom via memorie@ugent.be.

Datum: 
donderdag, maart 17, 2016 tot vrijdag, maart 17, 2017